Wydawca treści Wydawca treści

BIOGRAFIE LEŚNIKÓW

Historię narodu, państwa, instytucji tworzą konkretni ludzie. Zawód leśnika ma swoją specyfikę, na której historia odbija znaczące piętno. Dobrze ilustruje to 25 biografii leśników związanych z lasami Kujaw i Pomorza, które zamieszczamy poniżej w porządku alfabetycznym. Są wśród nich dyrektorzy, nadleśniczowie, leśniczowie i inni pracownicy leśnictwa. Razem wzięci tworzą rozległy, ciekawy, często dramatyczny obraz swojej grupy zawodowej, ale też leśnej profesji tak silnie związanej z dziejami polskich lasów i ojczyzny.

(Aby przeczytać biogram, kliknij na obrazek)

   

   

   

    

    

   

Materiały do pobrania