Asset Publisher Asset Publisher

BIOGRAFIE LEŚNIKÓW

Historię narodu, państwa, instytucji tworzą konkretni ludzie. Zawód leśnika ma swoją specyfikę, na której historia odbija znaczące piętno. Dobrze ilustrują to 44 biografie leśników związanych z lasami Kujaw i Pomorza, które zamieszczamy poniżej w porządku alfabetycznym. Są wśród nich dyrektorzy, nadleśniczowie, leśniczowie i inni pracownicy leśnictwa. Razem wzięci tworzą rozległy, ciekawy, często dramatyczny obraz swojej grupy zawodowej, ale też leśnej profesji tak silnie związanej z dziejami polskich lasów i ojczyzny.

(Aby przeczytać biogram, kliknij na obrazek)

   

 

 

resources-to-get