Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o zabiegu ratowniczym przeciwko brudnicy mniszce

Informujemy, że z dniem 14.05.2024 rozpoczęły się na terenach leśnych nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu agrolotnicze zabiegi ratownicze przeciwko brudnicy mniszce (Lymantria monacha L.). W związku z powyższym, nadleśniczowie poszczególnych nadleśnictw wprowadzą okresowo zakaz wstępu do lasu (podstawa prawna: ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 530).

Dokładne informacje o terminach okresowych zakazów wstępu oraz objętych nimi obszarach znajdziecie Państwo na stronach internetowych nadleśnictw.

Na podstawie materiałów prognostycznych zebranych jesienią 2023 roku stwierdzono wysokie zagrożenie dla drzewostanów sosnowych ze strony brudnicy mniszki. Badania liczebności gąsienic w koronach drzew wykonane wiosną bieżącego roku potwierdziły utrzymujące się zagrożenie, co stanowiło podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu ratowniczego.

Zabieg zostanie wykonany przy użyciu środka ochrony roślin Foray 76B, który ma charakter biologiczny (ciecz zawiera bakterię Bacillus turingensis, która wpływa na gąsienice brudnicy mniszki). Dawka środka wynosi 2,5 litra na 1 hektar lasu. Środek jest nieszkodliwy dla pszczół.

Brudnica mniszka jest jednym z najczęściej pojawiających się i najgroźniejszych dla lasów owadów. Cechuje ją wysoka rozrodczość, która w sprzyjających warunkach prowadzi do masowego pojawu owadów (gradacji). Żerujące gąsienice uszkadzają igły drzew, w wyniku czego następuje utrata aparatu asymilacyjnego, która może doprowadzić do zamarcia drzewostanu.