Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu jest jedną z 17 Regionalnych Dyrekcji LP w kraju. Obejmuje lasy regionu kujawsko-pomorskiego o powierzchni ponad 430 tys. ha.

Organizacja dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu podlega Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i jest jedną z 17 regionalnych dyrekcji w kraju. RDLP w Toruniu nadzoruje 27 nadleśnictw oraz jeden zakład regionalny.

Projekty i fundusze

Regionalny program ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) na obszarze RDLP w Toruniu w latach 2007-2013 został współfinansowany ze środków V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.