Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Obecnie na terenach nadzorowanych przez RDLP w Toruniu funkcjonują 103 rezerwaty. Jeden z nich, Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego, jest najstarszym rezerwatem przyrody w Polsce, a zapiski o jego ochronie sięgają 1927 roku.

Materiały do pobrania