Projekty rozwojowe LP Projekty rozwojowe LP

Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządów oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa

Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządów oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa to projekt rozwojowy Lasów Państwowych wprowadzony decyzją nr 482 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2016 r. Kierownikiem tego projektu jest Pan Piotr Adamski (DGLP).

Zarówno czynniki zewnętrzne, takie jak polityka klimatyczna i polityka energetyczna państwa oraz rozwój technologii uzyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z biomasy leśnej, a także czynniki wewnętrzne - postulat akumulacji i retencji CO2 oraz przedsięwzięcia leśno-samorządowe stały się przesłankami do podjęcia przez PGL LP działania rozwojowego, zmierzającego do utworzenia składów wielofunkcyjnych. Będą one mogły, w zależności od potrzeb, spełniać następującą rolę:

  • akumulowanie węgla organicznego,
  • magazynowanie surowca drzewnego,
  • wypełnianie funkcji składnic przejściowych w odniesieniu do drewna niebędącego drewnem energetycznym,
  • miejsce stacjonowania maszyn, innego sprzętu i urządzeń do usuwania skutków klęsk żywiołowych,
  • place stacjonowania maszyn, innego sprzętu i urządzeń,
  • magazynowanie kopalin na potrzeby budownictwa drogowego,
  • wykorzystanie w realizacji projektu promocji dziczyzny oraz wyrobów z dziczyzny,
  • wykorzystanie w realizacji projektu promocji i realizacji pasywnego budownictwa drewnianego,
  • prowadzenie aukcji i submisji drewna szczególnego,
  • prowadzenie obserwacji i badań naukowych. 

Wybór lokalizacji składów wielofunkcyjnych w poszczególnych regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych dokonano w oparciu o wiele kryteriów, takich jak m.in.: wielkość powierzchni terenu, bliskość bocznicy kolejowej oraz sieci infrastruktury drogowej.

Na terenie RDLP w Toruniu taki skład powstanie w miejscowości Nowa Wieś Wielka (Nadleśnictwo Solec Kujawski).