Projekty Lasów Państwowych

31 maja br. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisał zarządzenie nr 21, na podstawie którego została powołana nowa jednostka Lasów Państwowych, nosząca nazwę „Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k.Tucholi”.

Projekty realizowane przy wsparciu środków UE

Projekt: „Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu” realizowany był przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu w okresie od 06/2018 do 04/2021.