Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Powierzchnia parków krajobrazowych na gruntach nadleśnictw RDLP w Toruniu wynosi ponad 126 tys. ha. Znaczy to, że ponad jedna czwarta terenów zarządzanych przez Lasy Państwowe znajduje się w zasięgach parków krajobrazowych.

 

Obecnie na terenie RDLP w Toruniu funkcjonuje 9 parków krajobrazowych:

1. Brodnicki Park Krajobrazowy
2. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
3. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
4. Krajeński Park Krajobrazowy
5. Nadgoplański Park Tysiąclecia
6. Tucholski Park Krajobrazowy
7. Wdecki Park Krajobrazowy
8. Zaborski Park Krajobrazowy
9. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego