Asset Publisher Asset Publisher

Szkodotwórcza aura

Źródłem zagrożenia dla stanu lasów RDLP w Toruniu są także czynniki abiotyczne, a mianowicie susze, nadmierne opady i wynikające z nich podtopienia, silne wiatry, przymrozki okiść śnieżna.

W dotychczasowej historii lasów Pomorza i Kujaw największe szkody od wymienionych wyżej czynników miały miejsce w latach 1981-1982 i w 2001 roku. W latach 1981-1982 w wyniku dużych opadów deszczu zostało podtopionych ok. 10 tys. ha drzewostanów. Wówczas w ramach porządkowania sanitarnego lasu z zalanych terenów usunięto ponad 150 tys. m3 drewna. Natomiast w 2001 roku miały miejsce dwie klęski. Pierwsza wydarzyła się na początku roku i była to okiść śnieżna skutkująca ok. 101 tys. m3 śniegołomów. Druga klęska wystąpiła w lipcu i sierpniu tego roku. W miesiącach tych w wyniku gwałtownych burz i huraganów uszkodzonych w różnym stopniu zostało kilkadziesiąt tysięcy hektarów lasu. Usuwanie szkód trwało kilka miesięcy. Łączna miąższość powalonych przez wichury drzew wyniosła 175 tys. m3.