Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PL14/0193

Certyfikat dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu został oceniony i certyfikowany jako spełniający wymagania: Norma Krajowa PEFC PL 1003:2012 v. 2 "Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania"

Zakres rejestracji: Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu .

Certyfikat jest ważny od 29 listopada 2023 r. do 28 listopada 2026 r. oraz pozostaje ważny pod warunkiem uzyskiwania pozytywnych wyników audytów nadzoru.

Materiały do pobrania