Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców drewna, poddała się ocenie w systemie certyfikacji PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Niezależni audytorzy sprawdzili zgodność prowadzonej gospodarki leśnej przez jednostki RDLP w Toruniu z polskimi kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. Pozytywny wynik audytu pozwala toruńskiej dyrekcji legitymować się już drugim certyfikatem, obok certyfikatu FSC.

W dniach 7 i 17-18 listopada 2011 r. audytorzy z Urzędu Dozoru Technicznego odwiedzili nadleśnictwa: Czersk, Jamy, Osie,  Toruń, Woziwoda i Żołędowo, sprawdzając zgodność systemu zarządzania RDLP z sześcioma kryteriami audytu. Były nimi utrzymanie, wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych, zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, utrzymanie społeczno-ekonomicznych funkcji lasów i inne. Audytowi poddano również system zarządzania i nadzoru biura toruńskiej dyrekcji.

18 listopada audytorzy, podczas audytu końcowego, stwierdzili spełnienie wszystkich kryteriów audytu. W ślad za pozytywnym jego wynikiem zarekomendowali oni Radzie PEFC Polska Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu do przyznania jej certyfikatu PEFC.

Podczas narady nadleśniczych zorganizowanej 15 grudnia 2011 r. w Solcu Kujawskim, podsumowującej mijający rok, przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy i Warszawie, Marek Matusiak i Olaf Henrykowski oficjalnie przekazali na ręce dyrektora RDLP w Toruniu Janusza Kaczmarka certyfikat PEFC.

Po kolejnym audycie przeprowadzonym przez firmę SGS Polska Sp. z o.o. Certification and Business Enhancement w listopadzie 2017 roku, certyfikat PEFC został przedłużony do 28.11.2020 r.

Materiały do pobrania