Wydawca treści Wydawca treści

Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiskami dokumentacyjnymi są nie wyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.

Na terenie RDLP w Toruniu funkcjonuje obecnie jedno. Posiada ono powierzchnię 93 ha i chroni unikatowy fragment wysoczyzny morenowej w Nadleśnictwie Jamy.

 

Więcej informacji na temat stanowiska dokumentacyjnego "Białochowo" znajduje się na stronie internetowej Nadleśnictwa Jamy:

odnośnik do opisu stanowiska dokumentacyjnego

odnośnik do opisu przystanku "Stanowisko dokumentacyjne" na ścieżce dydaktycznej "Białochowo"