Wydawca treści Wydawca treści

Informacja dotycząca poziomu obsługi nabywców drewna w 2020 roku w RDLP w Toruniu

Decyzją nr 90 z dnia 05 października 2021 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu ustanowił rynek odbiorców regionalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na lata 2022 i 2023, który tworzą następujące podmioty:

  1. Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S. A. - nr REGON 870326707
  2. Polskie Domy Modułowe Sp. z o.o. - nr REGON 388675697
  3. DELTA GARTENHOLZ POLSKA Sp. z o. o. - nr REGON 091585700
  4. SYLVA Sp. z o. o. - nr REGON 190395235
  5. PU-P COMPLEX Sp. z o. o. - nr REGON 008048058
  6. IMPERIA GROUP S. A. - nr REGON 301472967
  7. BZS SKLEJKA – MULTI S. A. - nr REGON 090480375
  8. Sklejka Orzechowo S. A. - nr REGON 000122973
  9. PPHU MARPOL Urszula Pogorzały - nr REGON 09304120
  10. SILVA Sp. z o.o. - nr REGON 331082154

Zasady sprzedaży drewna

1) Zarządzenie Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020 – 2021.
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/zarzadzenie_nr_68_dglp_z_12.11.2019_r._w_sprawie_zasad_sprzedazy_drewna_w_pgllp_na_lata_2020-2021.pdf

2) Decyzja Nr 160 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno.
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/decyzja_nr_160_dglp_z_12.11.2019_r._w_sprawie_kryteriow_param_i_sposobu_wart._ofert_zakupu_oraz_regulaminow_sprzedazy_w_pld_-_e-drewno.pdf

3)Decyzja nr 166 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ramowego wzoru umowy sprzedaży drewna oraz ramowego wzoru porozumienia uzupełniającego umowę sprzedaży drewna.
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/decyzja_nr_166_dglp_z_20.11.2019_r..pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/ramowy_wzor_umowy_-_za._1_do_decyzji_nr_166.pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/1wzor_porozumienia_-_za_2_do_decyzji_nr_166.pdf

4) Decyzja nr 170 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 166 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ramowego wzoru umowy sprzedaży drewna oraz ramowego wzoru porozumienia uzupełniającego umowę sprzedaży drewna.
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/decyzja_nr_170_dglp_z_4.12.2019_r..pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/1wzor_porozumienia_-_za_2_do_decyzji_nr_166.pdf

5) Zarządzenia Dyrektora Generalnego PGL LP w sprawie aktualnych zasad sprzedaży drewna przez PGL LP, jak również Decyzje Dyrektora Generalnego wraz z Komunikatami, dotyczącymi  obrotu drewnem dostępne są tutaj:
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

6) Decyzja nr 105 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 września 2020 roku w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno.
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/decyzja_nr_105_z_18.09.2020.pdf

 


Sprzedaż drewna

Komunikaty dotyczące sprzedaży drewna

Komunikaty Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczące zasad sprzedaży drewna dostępne są tutaj:

 

 

Uprzejmie prosimy podmioty zainteresowane o korzystanie z tej witryny.

 

Sprzedaż drewna - aukcje internetowe

Aby uczestniczyć w internetowych aukcjach drzewnych należy kliknąć na poniższy link:

 

 

O szczegółowe warunki uczestnictwa należy pytać w nadleśnictwie, w którym firma dokonała rejestracji.