Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk, obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.

Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych innymi formami ochrony przyrody, jak np. park narodowy, krajobrazowy, rezerwat przyrody, czy użytek ekologiczny.

 

Do tej pory na terenie RDLP w Toruniu wyznaczono następujące obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO):

  • Dolina Dolnej Wisły
  • Wielki Sandr Brdy
  • Bagienna Dolina Drwęcy
  • Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego
  • Błota Rakutowskie
  • Żwirownia Skoki
  • Ostoja Nadgoplańska
  • Bory Tucholskie
 

Funkcjonują również specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO):

 

Cyprianka, Cytadela Grudziądz, Dolina Brdy i Stążki w Borach Tucholskich, Dolina Drwęcy, Dolina Noteci, Dybowska Dolina Wisły, Jezioro Gopło, Krzewiny, Nieszawska Dolina Wisły, Ostoja Lidzbarska, Pojezierze Gnieźnieńskie, Sandr Brdy, Sandr Wdy, Solecka Dolina Wisły, Torfowisko Linie, Torfowisko Mieleńskie, Włocławska Dolina Wisły, Błota Kłócieńskie, Czerwona Woda pod Babilonem, Las Wolność, Mętne, Lisi Kąt, Łąki Trzęślicowe w Foluszu, Ostoja Barcińsko-Gąsawska, Równina Szubińsko-Łabiszyńska, Solniska Szubińskie, Mszar Płociczno, Stary Zagaj, Dolina Kakaju, Dolina Osy, Ostoja Brodnicka, Zbocza Płutowskie, Dolina Łobżonki, Doliny Brdy i Chociny, Młosino-Lubnia, Ostoja Zapceńska