Asset Publisher Asset Publisher

BOŚ posadzi ponad 200 tys. drzew. Finał akcji promocyjnej „Las Oszczędności”

Od 20 października do połowy listopada br. Bank Ochrony Środowiska we współpracy z Lasami Państwowymi posadzi ponad 200 tys. drzew na powierzchni ponad 30 ha. Akcja odnowienia lasu obejmie tereny Nadleśnictwa Runowo (kujawsko-pomorskie) dotknięte klęską żywiołową 5 lat temu. Proces sadzenia drzew jest finałem tegorocznej akcji promocyjnej „Las Oszczędności” rozpoczętej w maju br. Koszty sadzonek i ich wysadzania w tej akcji zostaną w całości pokryte przez BOŚ.

W ramach akcji posadzone zostaną zarówno gatunki liściaste (dąb, buk, jawor, lipa), jak i iglaste (sosna, modrzew). Dodatkowo na większości powierzchni pojawią się rodzime gatunki biocenotyczne w celu wzbogacenia bioróżnorodności: jabłonie, grusze, czereśnia ptasia i jarząb.

– Przykład akcji „Las Oszczędności” i duże zainteresowanie, jakim się ona cieszyła, pokazuje, że klienci w coraz większym stopniu oczekują od instytucji finansowych oferty wykraczającej poza tradycyjne ramy. Dzięki innowacyjnej konstrukcji promocji, osoby, które z niej skorzystały, nie tylko zadbały o swoje oszczędności, ale również przyczyniły się do regeneracji obszarów leśnych, które uległy degradacji w wyniku huraganu. W ten sposób usługi finansowe zyskują nowy wymiar, przynoszący dodatkowe korzyści ogółowi. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się skorzystać z przygotowanej przez BOŚ akcji, my zaś z naszym partnerem – Lasami Państwowymi, dopilnujemy, aby część dotkniętych klęską obszarów znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Runowo zostało odtworzone w ramach współpracy– powiedział Wojciech Hann, prezes zarządu BOŚ.„Las Oszczędności” to promocja dla klientów indywidualnych, która trwała od 12 maja do 9 września br. BOŚ zobowiązał się w niej do posadzenia jednego drzewa (maksymalnie 200 000) za każde 20 000 zł ulokowane przez klientów na EKOlokacie promocyjnej, lokacie negocjowanej lub dowolnej lokacie z oferty standardowej banku. Wyznaczony w regulaminie limit udało się osiągnąć w ciągu zaledwie 1,5 miesiąca od uruchomienia oferty, gdy suma środków zdeponowanych w tym okresie na lokatach terminowych przekroczyła 4 mld zł.