Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PL PEFC-14/0193

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu została oceniona i certyfikowana jako spełniająca wymagania zawarte w Normie Krajowej PEFC PL 1003:2012 v. 2 "Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania".

Zakres rejestracji: Trwale i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Certyfikat jest ważny od 10 maja 2021 roku do 28 listopada 2023 roku oraz pozostaje ważny z zastrzeżeniem uzyskiwania pozytywnych wynikow auditów nadzoru.