Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs Fotograficzny rozstrzygnięty

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wiosną 2013 roku ogłosił kolejną edycję konkursu fotograficznego dla fotografujących leśników regionu Kujaw i Pomorza. Komisja konkursowa pod przewodnictwem artysty-grafika Marka Abramowicza na posiedzeniu 25 lutego 2014 roku dokonała oceny prac i wyboru laureatów.

Werdykt jury zatwierdził dyrektor RDLP w Toruniu. Poniżej podajemy wyniki konkursu.

Temat 1. Sadzimy las, pielęgnujemy las

Grand Prix: Paweł Kaczorowski z Nadleśnictwa Miradz za zestaw prac: „Wiosenne poruszenie w szkółce", „Przybycie leśniczego" i „Sortowanie".

Wyróżnienia: Łukasz Gwiździel z Nadleśnictwa Lutówko za prace: „W szeregu" i „Cis".

Temat 2. Sceny łowieckie

Grand Prix: Łukasz Gwiździel za pracę „Światło".

Wyróżnienia: Paweł Dobies z Nadleśnictwa Szubin za pracę „Wieczorna ponowa", Paweł Kaczorowski za pracę „Tęskonota za świeżą zielenią" i Tomasz Stasiak z Nadleśnictwa Runowo za pracę „Na stanowisku"

Temat 3. Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie"

Grand Prix: nie przyznano

Wyróżnienia: Paweł Dobies za pracę „Mukrz" i Tomasz Stasiak za pracę „Pałka wodna w Wielkim Kanale Brdy".

Na konkurs wpłynęły łącznie 54 prace. Oto fragment uzasadnienia z werdyktu Komisji konkursowej: Jury zgodnie zauważyło, że pomimo niedużej ilości ogólnej nadesłanych zdjęć na Konkurs, ich poziom można ocenić jako wysoki, a w kilku przypadkach za bardzo wysoki, świadczący o profesjonalnych umiejętnościach fotografujących.

W kategorii „LKP Bory Tucholskie..." Jury nie przyznało Grand Prix, a jedynie wyróżnienia. Poziom prac w tym temacie odbiegał od pozostałych. 

Jury natomiast wysoko oceniło poziom ogólny zdjęć w pozostałych kategoriach: „Sceny łowieckie oraz „Sadzimy las...". Przyznając Grand Prix, w tej drugiej, Pawłowi Kaczorowskiemu z Nadleśnictwa Miradz za trzy prace, a nie jedną, Jury chciało podkreślić bardzo wysoki i wyrównany poziom wszystkich złożonych przez tego autora prac. Świadczy to o w pełni świadomym i profesjonalnym opanowaniu sztuki fotografowania przez tego autora.

Gratulujemy laureatom konkursu!
Tadeusz Chrzanowski