Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Państwowe to nie administracja rządowa

Organy administracji leśnej nie zaliczają się do administracji rządowej – napisała w opinii Państwowa Komisja Wyborcza.

Wątpliwości, czy Lasy Państwowe są częścią administracji rządowej, a tym samym czy pracownicy LP mogą pełnić funkcje w jednostkach samorządu terytorialnego, pojawiły się po ostatnich wyborach samorządowych. W art. 27 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym zapisano, że funkcji wójta nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej, złamanie tego zakazy skutkuje wygaszeniem mandatu. W ciągu ostatnich kilku miesięcy mandat został wygaszony m.in. wójtowi Słupi Koneckiej. Tamtejszy komisarz wyborczy stwierdził, że samorządowiec będąc pracownikiem LP łamie zakaz łączenia stanowisk.

Obecnie na różnych szczeblach samorządów działa 527 obecnych i byłych pracowników LP (najwięcej na terenie regionalnych dyrekcji LP w Białymstoku – 59 oraz Olsztynie – 50).

Wydana właśnie opinia Państwowej Komisji Wyborczej ostatecznie rozwiewa wątpliwości dotyczące pracowników LP wybranych do samorządu terytorialnego. Wojciech Hermeliński, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, po zapoznaniu się z opracowaniem dyrektora generalnego LP Konrada Tomaszewskiego „Państwowe Gospodarstwo Leśne 'Lasy Państwowe' – Forma Organizacyjno-Prawna, w tym Status LP", wyjaśnia, że „organy administracji leśnej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.), nie zaliczają się do administracji rządowej. Oznacza to zatem, że pracownicy Lasów Państwowych nie są zatrudnieni w administracji rządowej".

Według PKW fakt, iż jednostki organizacyjne Lasów Państwowych nie są zaliczane do administracji rządowej wynika także z art. 50 i 54 ustawy o lasach. „Zgodnie bowiem z art. 50 ust. 1 powołanej ustawy Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów".

W wydanej opinii PKW powołuje się także na analogiczny wyrok Sądu Najwyższego z grudnia 2004 r. „Z uwagi na powyższe, według oceny Państwowej Komisji Wyborczej pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa w ustawie o lasach, nie podlegają zakazowi łączenia mandatu wójta z zatrudnieniem w administracji rządowej, o którym mowa w art. 27 pkt 3 ustawy o samorządzie terytorialnym" podsumowuje PKW.

Cała opinia Państwowej Komisji Wyborczej.