Lista aktualności Lista aktualności

Bobry atakują!

Bobry potrafią pozyskiwać surowiec niczym wykwalifikowani drwale.

W Nadleśnictwie Dobrzejewice takich bobrowych drwali przybywa. Ci leśni budowniczowie wykorzystują „pozyskany surowiec" do budowania tam i schronień -  żeremi. Z drzew leżących na ziemi bobry najpierw obcinają gałęzie o cienkiej korze, a później kawałkują pień na odcinki. Szlaki transportu drewna często przyjmują postać wyślizganych ścieżek lub wypełnionych wodą kanałów. Łączenie drewna z błotem sprawia, że bobrowe budowle są niezwykle wytrzymałe. Po tak wzmocnionych tamach można nawet chodzić!

Bobry nie jedzą drewna,

…a jedynie cienką korę i łyko - warstwę między korą a drewnem. Zjedzą także pędy, a w sezonie letnim owoce i zieleninę.

Są aktywne przez cały rok i nie zapadają w sen zimowy. Na zimę magazynują gałęzie, które zatapiają w wodzie.

Inżynier bóbr

Bobry są doskonałymi inżynierami i planistami - bardzo uważnie wybierają miejsce przegrodzenia cieku tak, by stosunkowo niewielkim nakładem sił i materiałów osiągnąć możliwie maksymalny efekt - zwolnienie nurtu oraz podwyższenie poziomu wody.

W konsekwencji działalności inżynieryjnej bobrów następuje stały, podwyższony poziom wody.

Problem dla lasu?

W wyniku bobrowej aktywności w lesie podtapiane są uprawy, na których młode drzewka zamierają.

Ponowne odnowienie tych powierzchni nie gwarantuje dobrej udatności. Bobry niszczą przyległe do cieków wodnych lasy w wyniku obgryzania drzew z kory oraz ścinania całych drzew wykorzystując je do budowy tam i żeremi. Na powierzchniach uszkodzonych przez bobry pozostają suche, stojące albo przewrócone drzewa, które trudno usunąć ze względu na tworzące się po norach bobrowych zapadliska. Takie drzewostany zostają  wyłączone z produkcji,  a cały obszar  wygląda na zdewastowany. Takie podtopione drzewa są szczególnie narażone na atak szkodliwych owadów, a co za tym idzie mogą być przyczynkiem rozwoju gradacji w okolicznych lasach. Podtapianie dróg i kompleksów leśnych poprzez blokowanie przepustów, niszczenie grobli, może utrudniać lub uniemożliwiać dojazd do kompleksów leśnych i wykonanie koniecznych zabiegów.

I co z tego?

Problem dla lasów zaczyna się, gdy bobrów przybywa nieproporcjonalnie do możliwości zaspokojenia ich potrzeb.

Według przeprowadzonych co roku w Nadleśnictwie inwentaryzacji, liczebność  bobrów wykazuje tendencję wzrostową. Stan populacji na terenach leśnych Nadleśnictwa szacuje się na ok. 150 sztuk.

Szkody w Nadleśnictwie Dobrzejewice wzrastają z roku na rok. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosły ośmiokrotnie. Szkody w Nadleśnictwie Dobrzejewice wzrastają z roku na rok. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosły ośmiokrotnie. Z prawie trzech hektarów w 2004 roku do dwudziestu czterech hektarów w roku 2014.

Czy zatem lasy gospodarcze na pewno są odpowiednim miejscem bytowania tych miłych gryzoni?

Ekologia kosztuje

Wzrost poziomu wód z jednej strony, podtopione, pościnane drzewa z drugiej. Do tego uszkodzenia na wałach przeciwpowodziowych… Różne interesy człowieka i bobra uwidaczniają się wraz ze wzrostem jego populacji. I to pomimo korzyści z jego działalności, wynikających z zatrzymaniem odpływu wód słodkich.

Nasz futrzasty przedsiębiorca

Reintrodukowany przed laty bóbr ma się dziś dobrze. Nawet bardzo dobrze. Na naszym terenie prowadzi gospodarkę stricte zrębową. Technika ścinki profesjonalna. Zrywka kombinowana.