Regionalna Dyrekcja LP Regionalna Dyrekcja LP

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
56 65 84 300
56 65 84 366

ul. Mickiewicza 9
87-100 Toruń
Ze względu na prowadzony remont elewacji wejście do dyrekcji Lasów Państwowych jest od tyłu budynku (wejście przez bramę wjazdową
od ul. Mickiewicza).

NIP: 879-018-04-71
REGON: 870529988
nr konta PKO BP: 70 1020 5011 0000 9802 0165 3369

Tel. do portierni: 56 65 84 348, IP: 1271705

Regionalny Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny: tel. 56 658 43 31, IP 1271343

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Juszczak iod@comp-net.pl

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
Bartosz Michał Bazela
56 65 84 347; IP: 1271100
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Bartosz Pewniak
56 65 84 347; IP: 1271100
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Jacek Krzyżanowski
56 65 84 347; IP: 1271100

Pion dyrektora (D)

Waldemar Wencel
Stanowisko Głównego specjalisty SL ds. Zagospodarowania Terenów Klęskowych (DZ)
Tel.: 52 33 60 910
Beata Lewandowska
p.o. Naczelnika Wydziału Kadr (DO)
Tel.: 56 6584 396; IP: 1271135
Monika Wrzesińska
p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji (DA)
Tel.: 56 6584 343; IP: 1271136
Waldemar Jabłoński
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DK)
Tel.: 56 65 84 303; IP: 1271151
Tadeusz Chrzanowski
Główny specjalista SL - kierujący Zespołem ds. Komunikacji Społecznej (DR)
Tel.: 56 65 84 354; IP: 1271211
Jacek Cichocki
Główny specjalista SL - kierujący Zespołem ds. Obronności i Ochrony Mienia (DS)
Tel.: 56 65 84 352; IP: 1271191
Joanna Stec
Stanowisko Głównego specjalisty SL ds. Doradztwa Zawodowego i BHP (DA.B) w DA
Tel.: 56 65 84 374; IP: 1271221

Pion zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej (Z)

Mariusz Jelenewski
p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Leśnej (ZG)
Tel.: 56 65 84 342; IP: 1271333
Michał Piotrowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu (ZO)
Tel.: 56 65 84 340; IP: 1271341
Jan Frankowski
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi (ZS)
Tel.: 56 65 84 356; IP: 1271371
Katarzyna Kaczmarek-Sławińska
p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury Leśnej (ZI)
Tel.: 56 65 84 360; IP: 1271551

Pion zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych (E)

Ariel Skwiercz
Główny księgowy (EK)
Tel.: 56 65 84 321; IP: 1271611
Grzegorz Grabowski
Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania (EP)
Tel.: 56 65 84 327; IP: 1271651
Dariusz Meyer
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem (ED)
Tel.: 56 65 84 336; IP: 1271531
Rafał Adamkowski
Główny specjalista SL ds. nadzoru gospodarki drewnem i brakarstwa – brakarz regionalny w Zespole ds. Brakarstwa kierujący jego pracami (ED.B) w ED
Tel.: 882 137 195
Ilona Starczewska
p.o. Naczelnika Wydziału Administracji (EA)
Tel.: 56 65 84 360; IP: 1271551
Tomasz Wieczór; IP: 1271571
p.o. Naczelnika Wydziału Informatyki (EI)
Tel.: 56 65 84 355