Web Content Display Web Content Display

Headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
56 65 84 347, tel. kom. 608 660 746
56 622 44 07

ul. Mickiewicza 9
87-100 Toruń
 

NIP: 879-018-04-71
REGON: 870529988
nr konta PKO BP: 70 1020 5011 0000 9802 0165 3369

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 14:00-17:00, po wcześniejszym umówieniu.

Za przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków odpowiada Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

 

Tel. do portierni: 56 65 84 348, IP: 1271705

Regionalny Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny: tel. 56 658 43 31, IP 1271343

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Juszczak iod@comp-net.pl

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
Włodzimierz Pamfil
56 65 84 347; IP: 1271100
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Mikołaj Ziemblicki
56 65 84 347; IP: 1271100
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Marek Sobczak
56 65 84 347; IP: 1271100

Pion dyrektora (D)

Monika Wrzesińska - Kierująca Zespołem
Zespół Ochrony Danych Osobowych
Phone number: 56 65 84 304; tel. kom. 530 297 854; IP: 1271231
Katarzyna Sołtys
p.o. Naczelnik Wydziału Kadr (DO)
Phone number: 56 6584 396; tel. kom. ; IP: 1271131
Agnieszka Kowalska
p.o. Naczelnik Wydziału Organizacji (DA)
Phone number: 56 6584 311; tel. kom. 510 444 156; IP: 1271142
Honorata Galczewska
Naczelnik Wydziału Promocji i Mediów (DR)
Phone number: 56 6584 - 326; tel. kom. 694 362 897, IP: 1271211
Szymon Lechtański
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DK)
Phone number: 56 65 84 303; tel. kom. 571 295 139
Jacek Cichocki
Naczelnik Wydziału ds. Obronności i Ochrony Mienia (DS)
Phone number: 56 65 84 352; tel. kom. 606 856 811; IP: 1271191
Joanna Stec
Stanowisko ds. doradztwa zawodowego i BHP (DB)
Phone number: 56 65 84 374; tel. kom. 734 162 859; IP: 1271221

Pion zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej (Z)

Maciej Kuss
Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej (ZG)
Phone number: 56 65 84 341; tel. kom. 606 613 079; IP: 1271331
Michał Piotrowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu (ZO)
Phone number: 56 65 84 340; tel. kom. 668 132 371; IP: 1271341
Jan Frankowski
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi (ZS)
Phone number: 56 65 84 356; tel kom. 606 613 963; IP: 1271371
Maria Staśkiewicz
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej (ZI)
Phone number: 56 65 84 383; tel. kom. 795 553 278; IP: 1271385
Daniel Janczyk
Zespół ds. geomatyki - Kierujący Zespołem ds. Geomatyki (ZA)
Phone number: 56 65 84 315; tel. kom. 533 926 511; IP: 1271361
Maria Oset
Stanowisko ds. Łowiectwa (ZŁ)
Phone number: 56 6584 - 397, tel. kom. 573 841 832, IP: 1271351
Małgorzata Osłowska - Kierująca Zespołem (ZP)
Zespół ds. Koordynacji i Wdrażania Projektów Rozwojowych (ZP)
Phone number: 56 6584 - 302 , tel. kom. 606 613 238, IP: 1271222

Pion zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych (E)

Ariel Skwiercz
Wydział Księgowości - Główny księgowy (EK)
Phone number: 56 65 84 321; tel. kom. 535 432 620; IP: 1271611
Grzegorz Grabowski
Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania (EP)
Phone number: 56 65 84 327; tel. kom. 734 162 855; IP: 1271651
Dariusz Meyer
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem (ED) - Zespół ds. Brakarstwa ze Stanowiskiem Pracy Brakarza Regionalnego (ED.B)
Phone number: 56 65 84 336; tel. kom. 606 314 228; IP: 1271531
Magdalena Lisewska
p.o. Naczelnik Wydziału Administracji (EA)
Phone number: 56 65 84 364; tel. kom. 698 203 265; IP: 1271554
Tomasz Wieczór
p.o. Naczelnik Wydziału Informatyki (EI)
Phone number: 56 65 84 355; tel. kom. 604 130 037; IP: 1271571