Web Content Display Web Content Display

Headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
56 65 84 347, tel. kom. 608 660 746
56 622 44 07

ul. Mickiewicza 9
87-100 Toruń
 

NIP: 879-018-04-71
REGON: 870529988
nr konta PKO BP: 70 1020 5011 0000 9802 0165 3369

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 14:00-17:00, po wcześniejszym umówieniu.

Za przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków odpowiada Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

 

Tel. do portierni: 56 65 84 348, IP: 1271705

Regionalny Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny: tel. 56 658 43 31, IP 1271343

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Juszczak iod@comp-net.pl

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
Włodzimierz Pamfil
56 65 84 347; IP: 1271100
Zastępca Dyrektora ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej
Mikołaj Ziemblicki
56 65 84 347; IP: 1271100
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Marek Sobczak
56 65 84 347; IP: 1271100

Pion dyrektora (D)

Katarzyna Sołtys
Naczelnik Wydziału Kadr i Organizacji (DO)
Phone number: 56 6584 396; tel. kom. 535 121 564 ; IP: 1271131
Mariusz Jelenewski
Naczelnik Wydziału Administracji (DA)
Phone number: 56 658 43 43, tel. kom. 536 481 296, IP:1271141
Szymon Lechtański
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DK)
Phone number: 56 65 84 303; tel. kom. 571 295 139
Honorata Galczewska
Naczelnik Wydziału Promocji i Mediów - Rzecznika Prasowego (DR)
Phone number: 56 6584 - 326; tel. kom. 694 362 897, IP: 1271211
Jacek Cichocki
Kierujący Zespołem ds. Obronności i Ochrony Mienia (DS)
Phone number: 56 65 84 352; tel. kom. 606 856 811; IP: 1271191
Joanna Stec
Stanowisko ds. BHP (DB)
Phone number: 56 65 84 374; tel. kom. 734 162 859; IP: 1271221

Pion zastępcy dyrektora ds. zrównoważonej gospodarki leśnej (Z)

Maciej Kuss
Naczelnik Wydziału Hodowli Lasu (ZH)
Phone number: 56 65 84 341; tel. kom. 606 613 079; IP: 1271331
Michał Piotrowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu i Zasobów Przyrodniczych (ZO)
Phone number: 56 65 84 340; tel. kom. 668 132 371; IP: 1271341
Jan Frankowski
Naczelnik Wydziału Stanu Posiadania i Urządzania Lasu (ZS)
Phone number: 56 65 84 356; tel kom. 606 613 963; IP: 1271371
Małgorzata Osłowska
Naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych i Innowacji (ZR)
Phone number: 56 6584 - 302 , tel. kom. 606 613 238, IP: 1271381

Pion zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych (E)

Ariel Skwiercz
Główny Księgowy kierujący Wydziałem Księgowości (EK)
Phone number: 56 65 84 321; tel. kom. 535 432 620; IP: 1271611
Grzegorz Grabowski
Naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania (EP)
Phone number: 56 65 84 327; tel. kom. 734 162 855; IP: 1271651
Dariusz Meyer
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem (ED)
Phone number: 56 65 84 336; tel. kom. 606 314 228; IP: 1271531
Maria Staśkiewicz
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Leśnej (EI)
Phone number: 56 65 84 383; tel. kom. 795 553 278; IP: 1271561
Tomasz Wieczór
Naczelnik Wydziału Informatyki i Geomatyki (EF)
Phone number: 56 65 84 355; tel. kom. 604 130 037; IP: 1271571