Asset Publisher Asset Publisher

Patronat honorowy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Przyznawanie patronatu Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu odbywa się zgodnie z regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem nr 57/2022  Dyrektora RDLP w Toruniu z dnia 16 listopada 2022 roku. Podmioty ubiegające się o otrzymanie patronatu dyrektora RDLP w Toruniu proszone są o złożenie wniosku według ustalonego wzoru.

Do wniosku można dołączyć dokumenty, które wynikają z charakteru przedsięwzięcia, np. regulamin, program, materiały informacyjne itp.

Wnioskodawca, któremu został przyznany patronat, zobowiązany jest do umieszczenia logo Lasów Państwowych na wszystkich materiałach informacyjnych związanych z danym wydarzeniem.

Objęcie honorowym patronatem bądź udział dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w komitecie honorowym nie wiąże się z udzieleniem wsparcia organizacyjnego lub finansowego oraz z fundowaniem nagród dla uczestników.