Asset Publisher Asset Publisher

Oświadczenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

W związku ze stanowiskiem Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu opublikowanym w ostatnich dniach m.in. na portalu społecznościowym Facebook, w którym organizacja zarzuca  mi, że dopuszczam się łamania praw pracowniczych, łamania prawa związkowego oraz podejmuję próby zastraszania działaczy związkowych, oświadczam, że stawiane zarzuty są nieprawdziwe i naruszają moje dobra osobiste. Takie zachowanie godzi w moje dobre imię, a także może doprowadzić do utraty zaufania niezbędnego do zajmowania przeze mnie stanowiska Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Jednocześnie informuję, że w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu nie dochodzi i nie dochodziło do łamania praw pracowniczych i praw związków zawodowych. Obecne kierownictwo RDLP w Toruniu respektuje wszelkie zapisy Kodeksu Pracy oraz normy etyczne w zakresie stosunku pracy łączącego pracodawcę z pracownikiem.

Pomimo jednostronnego upublicznienia sprawy, m.in. w mediach społecznościowych, liczę na jej szybkie zakończenie satysfakcjonujące dla obu stron. Jestem przekonany, że łączy nas wspólna troska o dobro wszystkich pracowników.

 

Dyrektor

Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Toruniu

Bartosz Michał Bazela

 

Toruń, 19.10.2020 r.