Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do składania ofert

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

zaprasza do składania ofert na zadanie:

„Opracowanie, druk i dostawa kwartalnika ,,Życie Lasów Kujawko-Pomorskich. Biuletyn Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na lata 2021-2022"

 

Składanie ofert w formie pisemnej upływa 8 lutego 2021 o godz. 10.00,

w siedzibie RDLP w Toruniu, ul. Mickiewicza 9, kancelaria ogólna, parter.