Asset Publisher Asset Publisher

Więcej lasów!

Trwa coroczna wiosenna kampania odnowieniowo-zalesieniowa w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Leśnicy posadzą młody las na powierzchni trzech tysięcy hektarów!

Dzięki prowadzonej przez Lasy Państwowe zrównoważonej gospodarce leśnej, kujawsko-pomorscy leśnicy posadzą nowy las na powierzchni 3120 hektarów gruntów. To powierzchnia ponad czterech tysięcy boisk piłkarskich! Na tym obszarze posadzonych zostanie ok. 25 milionów sadzonek.

Szkółki leśne nadleśnictw RDLP w Toruniu, każdego roku, produkują połowę sadzonek liściastych i połowę iglastych. Większość z nich trafi na potrzeby odnowień, część zostanie wykorzystana do zalesień. Czym różni się odnowienie lasu od zalesienia? Odnowienie lasu to posadzenie nowego pokolenia drzew na terenie wcześniej zajmowanym przez dojrzałe drzewostany, które osiągnęły dojrzałość techniczną i zostały wycięte. Zalesienie to posadzenie lasu tam gdzie wcześniej go nie było np. na gruntach porolnych, czy nieużytkach.

Wiele sadzonek leśnicy wykorzystają na potrzeby przebudowy drzewostanów. Polega ona na zamianie monokultur sosnowych rosnących na zbyt żyznych dla nich siedliskach na zróżnicowane gatunkowo i bardziej odporne lasy mieszane.

Dzięki tym wszystkim działaniom, z roku na rok, lesistość regionu (i naszego kraju) systematycznie wzrasta, a różnorodność biologiczna i kondycja lasów stale się poprawiają.