Asset Publisher Asset Publisher

Testowanie potomstw drzew leśnych

W szkółce leśnej Bielawy (Nadleśnictwo Dobrzejewice) odbyło się spotkanie robocze dotyczące zakładania upraw testujących pochodzenia sosny zwyczajnej na terenie Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Pile, Szczecinku i Toruniu.

Dla nadleśnictw nadzorowanych przez te dyrekcje zostały wyprodukowane sadzonki z zakrytym systemem korzeniowych do testowania na rok 2014.

Spotkanie, które zorganizowane zostało 18.02.2014 roku z inicjatywy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowej i Instytutu Badawczego Leśnictwa otworzył Witold Pajkert – zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Toruniu. Wzięli w nim udział przedstawiciele czterech dyrekcji Lasów Państwowych – gdańskiej, pilskiej, szczecineckiej i toruńskiej, w tym naczelnicy Wydziałów Gospodarowania Ekosystemami i specjaliści ds. selekcji i nasiennictwa z dyrekcji regionalnych LP, zastępcy nadleśniczych i leśniczowie z nadleśnictw, w których zostaną wiosną br. założone uprawy testujące, leśniczy szkółkarz szkółki Bielawy oraz inni zainteresowani tematyką testowania pracownicy dyrekcji LP i nadleśnictw – łącznie 41 osób.

Na wstępie nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrzejewice Paweł Nas przedstawił prezentację multimedialną, podając ogólne informacje na temat nadleśnictwa oraz szkółki kontenerowej, w tym jej rozbudowy w roku 2013. Merytoryczne prezentacje multimedialne o charakterze szkoleniowym przedstawili Szymon Jastrzębowski i Paweł Przybylski z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Omówili oni sposób przygotowania materiału sadzeniowego na uprawy testujące w roku 2014, logistykę sadzonek między szkółką a uprawami testującymi w nadleśnictwach, a także poruszyli zagadnienie optymalnego przemieszczania materiału sadzeniowego na uprawach testujących podczas ich zakładania.

Po prezentacjach przedstawicieli IBL wystąpił wykładowca z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Włodzimierz Buraczyk, który jako opiekun naukowy programu testowania potomstw drzew leśnych omówił kilka praktycznych zagadnień ułatwiających prace podczas zakładania upraw testujących.

W części terenowej spotkania, pracownicy Nadleśnictwa Dobrzejewice zaprezentowali szkółkę kontenerową, a przede wszystkim jej nowe obiekty powstałe w 2013 roku oraz kilkuletnią uprawę sosny zwyczajnej z nasadzeń kontenerowych, której aktualny stan wzrostowy i jakościowy potwierdza słuszność stosowania materiału z zakrytym systemem korzeniowym na uprawach leśnych.

Tekst i zdjęcia: Maciej Kuss