Asset Publisher Asset Publisher

Sucho w lasach - zachowaj ostrożność!

Na terenie lasów regionu utrzymuje się trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Pomimo, że nie obowiązują jeszcze zakazy wstępu do lasu, leśnicy proszą o zachowanie ostrożności podczas wypoczynku na łonie przyrody.

W lasach panują bardzo niekorzystne warunki pożarowe, spowodowane bezśnieżną suchą zimą oraz  ciepłą i suchą wiosną. Wiosną bieżącego roku wystąpiło o 58 proc. więcej pożarów, niż w roku ubiegłym. W okresie od stycznia do maja paliło się 87 razy, powierzchnia spalona wyniosła 13,72 ha. Straty sięgają 135 tys. zł, straty przyrodnicze są trudne do oszacowania. Najbardziej palnymi nadleśnictwami są obecnie Nadleśnictwo Włocławek i Nadleśnictwo Toruń.

Od 27 maja dla obszaru Borów Tucholskich nieprzerwanie na godz. 9.00 utrzymuje się 3 (najwyższy) stopień zagrożenia pożarowego lasu. Wilgotność ściółki osiągnęła w dniu 3 czerwca krytyczną wilgotność 10 proc. Równie złe warunki pożarowe panują w Lasach Gostynińsko-Włocławskich i Puszczy Bydgoskiej, gdzie 3 stopień zagrożenia pożarowego utrzymuje się nieprzerwanie od 31 maja.

Zachęcamy do wypoczynku w lesie, jednak przypominamy, iż na terenach leśnych i w odległości 100 metrów od granicy lasu nie wolno używać otwartego ognia. Zwracajmy także uwagę, gdzie pozostawiamy swoje auta, aby nie utrudnić przejazdu wozom straży pożarnej w razie ewentualnego pożaru. Samochody możemy pozostawiać na oznakowanych parkingach lub w miejscach postoju pojazdów – pamiętajmy, że rozgrzany układ wydechowy samochodu w zetknięciu z suchą ściółką bądź trawami może być przyczyną pożaru.

W razie zauważenia pożaru lub wszelkich zauważonych zdarzeń, niosących ze sobą zagrożenie pożarowe dla lasów, prosimy o natychmiastowe poinformowanie straży pożarnej (tel. 998 lub numer alarmowy 112) albo punktu alarmowo-dyspozycyjnego RDLP w Toruniu (tel. 56 65 84 331, tel. 56 62 257 99, tel. kom. 696 025 520).