Asset Publisher Asset Publisher

O lasach na Forum

Dobra gospodarka leśna i współpraca Lasów Państwowych z samorządami była jednym z tematów poruszanych na XXI Forum Gospodarczym w Toruniu.

Forum Gospodarcze w Toruniu jest jednym z największych tego typu zgromadzeń w Polsce, na którym – w szczegółowych panelach tematycznych – dyskutuje się o polskiej gospodarce. Ostatnia edycja przebiegała pod hasłem „Integracja i Współpraca", ze szczególnym uwzględnieniem mikro-, małej i średniej przedsiębiorczości.

Uroczyste otwarcie Forum miało miejsce w Dworze Artusa w Toruniu 3 marca 2014 r. Sesję inauguracyjną otworzyli m.in.: wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Edward Hartwich i Michał Zaleski, prezydent miasta Torunia. W pierwszym dniu Forum gościem specjalnym był wiceminister środowiska Janusz Zaleski.

W drugim dniu Forum, 4 marca 2014 r., dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek przedstawił prezentację pt. „Dobra gospodarka leśna i współpraca z samorządami". Debata: Sztuka Natury oraz Kujawsko-Pomorska Sieć Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego skupiła grono osób i przedstawicieli instytucji związanych z ochroną przyrody. Obecny był m.in. wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Dariusz Kurzawa. W swoim wystąpieniu dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek skoncentrował się na dobrych przykładach wzajemnej współpracy jednostek Lasów Państwowych z samorządami, w zakresie wspólnych inwestycji, prowadzenia edukacji, czy uzgodnień ułatwiających realizowanie celów publicznych i poprawiających funkcjonowanie lokalnej społeczności.

Jako, że Forum w zamyśle ma stanowić platformę do dyskusji, pojawiły się pytania z sali. Dyrektor toruńskiej dyrekcji Lasów Państwowych odpowiadał na pytania związane z referendum w sprawie przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i dotyczące liczebności jeleniowatych i ich stanów docelowych, ustalanych w wieloletnich planach łowieckich oraz presji ze strony obecnego na terenie RDLP w Toruniu wilka.