Asset Publisher Asset Publisher

Nowa pracownia w technikum

W Technikum Leśnym w Tucholi odbyło się otwarcie symulacyjnej pracowni zawodowej, będącej patronacką pracownią Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

W dniu 11.02.2015 r. otwarcie pracowni zapoczątkowało uroczyste przecięcie wstęgi przez: dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi Anielę Czyżyk, dyrektora RDLP w Toruniu Janusza Kaczmarka, przedstawicieli Nadleśnictwa Tuchola oraz Nadleśnictwa Woziwoda – Stefana Konczala i Ryszarda Chirrka, przewodniczącego Rady Rodziców Ryszarda Muchowskiego, kierownika szkolenia praktycznego Piotra Marciniaka oraz opiekunkę Samorządu Uczniowskiego Lidię Nurczyńską. Spotkanie rozpoczęło się przemową dyrektor technikum, która podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania pracowni. Ogólną misję przedsięwzięcia przedstawił dr Piotr Marciniak, a krótki pokaz umiejętności pracy zaprezentowali uczniowie.

Projekt ma na celu szkolenie młodej kadry, która przyszłość wiąże z pracą w szeroko rozumianej branży leśnej. W toku 2-letniego kształcenia młodzież zdobywa wiedzę na temat zasad pracy maszynami wielooperacyjnymi typu harwester i forwarder, jak i wpływu technologii na środowisko leśne. 100-godzinny cykl szkolenia podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy przechodzi cała młodzież w ramach zajęć terenowych (praktyczne użytkowanie zasobów leśnych) oraz mechanizacji w użytkowaniu lasu. Do etapu drugiego przystępują uczniowie, którzy chcą dalej poszerzać swoją wiedzę w tym kierunku, uczęszczając na zajęcia pozalekcyjne z obsługi symulatora, niekolidujące z obowiązkowym planem lekcji ucznia.

W Polsce znajdują się 3 tego typu symulatory. Nasze technikum posiada dwa z nich. Są one wiernym odwzorowaniem maszyn leśnych. Pozwalają nabyć zdolności manualnych jak i podstawowych zasad obsługi, sortymentacji oraz manipulacji drewna w lesie. W skład pracowni, prócz dwóch symulatorów, wchodzi 10 komputerów posiadających pełne oprogramowanie do obsługi harwestera i forwardera, przystosowanych do kalibracji głowicy ścinkowo-okrzesującej. Cały projekt pozwala absolwentom uzyskać dodatkowe kwalifikacje, jakże niezbędne na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

W swoim wystąpieniu, dyrektor Janusz Kaczmarek podkreślił, że postęp technologiczny w lasach, który zapewniają maszyny wielooperacyjne, jest nieunikniony.