Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy na Jasnej Górze

„Od 100 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie” – to hasło 22. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników na Jasną Górę, która odbyła się w sobotę 15 września 2018 r. Uczestniczyło w niej ponad sześć tysięcy osób – leśników, pracowników gospodarki wodnej, ochrony środowiska i parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych oraz członków ich rodzin. Wraz z nimi przybył do Częstochowy minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

Zbiórka pielgrzymów przybywających z całej Polski odbyła się w Alei Sienkiewicza u podnóża Jasnej Góry, skąd po przywitaniu leśników przez władze resortu środowiska i kierownictwo Lasów Państwowych, w orszaku prowadzonym przez Reprezentacyjną Orkiestrę LP i poczty sztandarowe pątnicy ruszyli w kierunku ołtarza na Wałach Jasnogórskich.

Polskie lasy dumą naszej Ojczyzny
Słowa powitania w imieniu Ojców Paulinów wygłosił o. Jan Poteralski, podprzeor sanktuarium. Mówił: „Przybywacie na Jasną Górę, w tym wyjątkowym dla nas Polaków roku, bo przecież przeżywamy setną rocznice odzyskania niepodległości. Mówiąc o niepodległości musimy docenić waszą pracę i wasze dzieło, które czynicie dla Polski (…) Polskie lasy są dumą naszej Ojczyzny (…).

Lasy państwowe to jest wielki skarb, i wy jesteście stróżami tego skarbu. – kontynuował o. Poteralski – Pracownicy polskich lasów, wy, którzy na pamięć znacie każdy rodzaj i gatunek drzewa i wiecie o tajemnicach lasów więcej niż ktokolwiek, prosimy, bądźcie nadal stróżami pięknego stworzonego przez Boga świata. A Maryja z Jasnej Góry niech będzie wam pomocą i wyprasza potrzebne łaski w ciężkim, ale jakże pięknym powołaniu i życiu. Zawierzcie swoje życie i swoją misję Matce Bożej, tak jak to uczynił św. Jan Paweł II, i niech ta pielgrzymka przynosi w przyszłości błogosławione owoce”.

Następnie Paweł Sałek, doradca prezydenta RP, odczytał list Andrzeja Dudy do leśników zgromadzonych na Jasnej Górze. Prezydent podkreślił wielki i ofiarny udział leśników polskich w walce o niepodległość Ojczyzny, a odnosząc się do współczesności podkreślił, że „Lasy Państwowe jako najlepsza w Europie forma gwarantująca racjonalną gospodarkę leśną powinny podlegać szczególnej ochronie państwa i pozostać jego własnością. Kieruję słowa uznania i wdzięczności za profesjonalizm i oddanie z jakim pielęgnują państwo najlepsze tradycje leśne. Życzę sukcesów w dalszej służbie…” - napisał prezydent.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk powiedział, że „Nikt tak jak leśnicy i pracownicy parków narodowych nie troszczy się o przyrodę (…)” Minister nawiązał od klęski stulecia, która w sierpniu 2017 r. zniszczyła dziesiątki tysięcy hektarów lasów Wielkopolski, Kujaw i Pomorza, a z której skutkami „leśnicy polscy tak znakomicie sobie radzą. Radzą sobie też z ich odtwarzaniem, a praca ta wymaga wysiłku, poświęcenia (…).”

Minister podkreślił, że lasy państwowe są wielkim bogactwem całego narodu. „Leśnicy i pracownicy parków narodowych, pracują nie tylko dla gospodarki, ale troszczą się również o to, aby społeczeństwo mogło z dóbr lasu i całej przyrody korzystać. Za tę troskę składam wielkie uznanie i podziękowanie” – podsumował.

Pracujemy dla lasu i dla ludzi
Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych przywitał brać leśną i wszystkich pielgrzymów zgromadzonych na błoniach Jasnej Góry. „To prawdziwa radość widzieć w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej tysiące ludzi, których łączy praca i szacunek dla przyrody, lasów i dla człowieka. (…) Każdy z leśników wie, że bez powołania, szacunku dla wszystkich stworzeń, świadomości ograniczeń człowieka wobec przyrody, zrozumienia swojego miejsca w świecie, nie dałoby się dobrze wykonywać naszego zawodu. Praca leśnika jest służbą Bogu poprzez pielęgnowanie i rozsądne korzystanie z Jego dzieła. Wymaga pokory i cierpliwości. Rezultaty naszej troski o polskie lasy dostrzegą dopiero następne pokolenia. Wymaga też roztropności i umiaru, gdyż musimy wyważyć społeczne, często (odmienne) interesy i oczekiwania różnych grup względem lasów. Kluczową zasadą jest ochrona i powiększanie powierzchni polskich lasów, zachowanie ich narodowego i ogólnodostępnego dobra. I właśnie w taki sposób Lasy Państwowe zarządzają powierzonym im majątkiem. Nasza praca jest służbą Ojczyźnie i wszystkim rodakom. (…)

W ciągu stu lat powierzchnia naszych lasów zwiększyła się o około jedna trzecią, a jej zasobność ponad dwukrotnie. – mówił dyrektor – Zrównoważona gospodarka leśna to rzeczywistość. Lasów w Polsce przybywa! Pod względem różnorodności biologicznej są wyjątkowe w Europie. Lasy Państwowe są otwarte dla wszystkich i coraz lepiej udostępniane dla turystów. Zaspokajamy rosnące zapotrzebowanie na drewno w sposób zrównoważony. Każdego dnia pracujemy >dla lasu i dla ludzi<. Organizacja Lasy Państwowe działa w oparciu o własne przychody, zgodnie z zasadą społecznej odpowiedzialności. (…)

Dziękuję koleżankom i kolegom za rzetelną i pełną oddania pracę, za ich pasję i odpowiedzialność. – kontynuował dyrektor Konieczny – W szczególności dziękuję tym, którzy przez miniony rok trudzili się by usunąć skutki huraganu stulecia. To dramatyczne wydarzenie i jego następstwa pokazały Polakom korzyści wynikające z samodzielności finansowej Lasów Państwowych, umożliwiającej m.in. ratowanie i przywracanie do życia lasów w takich właśnie sytuacjach (…)

Prosimy Maryję o wstawiennictwo, które da nam nadzieję i siłę do codziennej pracy oraz zapewni bezpieczeństwo nam i naszym rodzinom. (…) Dziękuję wszystkim za przybycie na Jasną Górę. Niech ta pielgrzymka będzie niezapomnianym przeżyciem duchowym i okazją do wielu serdecznych spotkań. Szczęść Boże, Darz Bór!” – zakończył dyrektor.

Po tych wystąpieniach, rozpoczęła się Msza święta. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki. W koncelebrze udział wzięli: bp Tadeusz Lityński, krajowy duszpasterz leśników oraz duszpasterze regionalni z całego kraju.

Uczcie nas czytania przyrody
W homilii wygłoszonej do pielgrzymów zgromadzonym na jasnogórskim szczycie arcybiskup Skworc wielokrotnie zwracał się do leśników. „Drodzy pracownicy lasów państwowych, jako leśnicy macie niezwykłą okazję, by poprzez swoją pracę odnajdywać w przyrodzie litery Bożego alfabetu stworzenia, poznając skomplikowaną naturę lasu, możecie dostrzec, jak ta żywa księga natury wskazuje poza siebie, staje się jakby przezroczysta. Codzienność i powtarzalność zadań związanych z waszym zawodem, może z czasem przytłumić zdziwienie, stępić wzrok, uśpić serce i rozum, ale mimo wszystko świat odsłania przed wami swoją tajemnicę. Niech jej poznawanie prowadzi was do zadziwienia, do kontemplacji stworzenia. Las, którym się opiekujecie, jest niezwykłym systemem odniesień, w którym różne stworzenia żyją w skomplikowanej, a zarazem uporządkowanej wspólnocie. (…)

Drodzy leśnicy, życzę wam, i o to się modlimy wspólnie tu na Jasnej Górze, prosząc Matkę Bożą Jasnogórską Królową Polski o pomoc, byście mogli w pokoju i spokoju odczytywać znaki czasu i dalej służyli wsłuchując się w nauczanie Jana Pawła II (…)

Moi drodzy, jeszcze jedno, a właściwie prośba – uczcie nas, bo jesteście specjalistami, takiego czytania przyrody, wszak znacie drogi lasu, potraficie patrzeć i dostrzegać, i wyciągać wnioski. Dostrzegajcie też siebie, swoje człowieczeństwo, jego piękno i chrześcijańskie powołanie, bądźcie temu ludzkiemu i chrześcijańskiemu powołaniu wierni. Pełnijcie wolę Boga, jak Maryja, Służebnica Boga i ludzi” – zakończył homilię abp Wiktor Skworc.

Losy Ojczyzny i własne
Liturgii na Jasnej Górze towarzyszyła piękna pogoda. Po porannej mgle i mżawce nie było już śladu. A około południa przebiło się słońce, którego do końca dnia było już coraz więcej. Po zakończonej Mszy św. delegaci regionalnych dyrekcji udali się na Krajowa Naradę Leśników, która dobywała się w gmachu Seminarium Duchownego w Częstochowie. Jeszcze przez kilka popołudniowych godzin, grupy leśników nawiedzały Cudowny Obraz Matki Bożej w Jasnogórskim Sanktuarium, gdzie w chwili zadumy i modlitwy powierzali losy Ojczyzny, lasów polskich, rodzin i własne Jej opiece.

W tegorocznej pielgrzymce leśników na Jasna Górę uczestniczyło też ponad czterystu leśników i członków ich rodzin z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, z dyrektorem Bartoszem Bazelą na czele.