Asset Publisher Asset Publisher

N. Golub-Dobrzyń: Kornik atakuje

Groźny szkodnik świerka - kornik drukarz

    Wraz z ciepłymi wiosennymi dniami w lesie pojawia się coraz więcej owadów. Mają one różny na niego wpływ. Niektóre traktowane są jako pożyteczne np. mrówki czy biegacze i ich  obecność cieszy każdego leśnika. Niestety są też takie owady które utrudniają leśnikowi pracę.

   Poza takimi jak komary czy kleszcze, które atakują człowieka są owady traktowane jako szkodliwe dla środowiska leśnego. Są to szkodniki pierwotne i wtórne drzew
 i krzewów leśnych.

   Szkodniki pierwotne atakują zdrowe drzewa, osłabiając je a niekiedy doprowadzając do ich obumarcia. Szkodniki wtórne atakują drzewa już osłabione.

    Jednym z gatunków drzew, które w ostatnich latach jest mocno osłabione, jest świerk. Cierpi on z powodu suszy i obniżenia się poziomu wód gruntowych, a także ataków chorób grzybowych. Tak osłabione drzewa są podatne na ataki ze strony szkodników wtórnych. Świerk jest atakowany przez różne korniki z kornikiem drukarzem na czele. Ten ostatni jest sprawcą obumarcia wielu świerków na terenie całego kraju, w tym i Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.Jest to chrząszcz o długości 4,0 – 5,5 mm, atakuje głównie świerk i jest jego najgroźniejszym szkodnikiem. Zasiedla zwykle środkową i dolną część pnia drzew stojących
i leżących. Samiec wygryza komorę godową do której zwabia samicę, ta następnie wygryza chodnik macierzysty i składa wzdłuż niego jaja (około 80). Wylęgłe larwy drążą chodniki larwalne prostopadle do macierzystego, zakończone są one kolebkami w których larwy się przepoczwarczają. Podczas masowego występowania, czyli gradacji, taki żer w szybkim tempie prowadzi do śmierci drzewa. Drzewo  zaatakowane rozpoznać można po wysypujących się brunatnych trocinkach i po odpadającej korze, igliwie może nadal być zielone.

    Zwalczanie tego groźnego owada polega na wyszukiwaniu i usuwaniu zaatakowanych drzew. Drewno pochodzące z takich drzew należy szybko wywieźć z lasu, okorować lub przykryć specjalną siatką, aby nie doprowadzić do wylotu chrząszczy spod kory. Gałęzie należy spalić lub bardzo dokładnie rozdrobnić, a pniaki okorować. Dodatkowo wykładane są tzw. pułapki feromonowe, które mają za zadanie wyłapanie samców, które po przezimowaniu szukają osłabionych drzew celem założenia komór godowych. Takie pułapki należy regularnie opróżniać
 i przeliczyć ilość zebranych samców (w jednej pułapce przez 2-3 dni może się znaleźć kilka tysięcy owadów).

    Rójka kornika drukarza rozpoczęła się w tym roku około 15 kwietnia i ze względu na zimny początek wiosny nie była do tej pory intensywna. Dopiero ostanie ocieplenie spowodowało masowe pojawienie się korników. Leśnicy ze szczególną uwagą będą się teraz przyglądać swoim drzewostanom świerkowym, aby w porę wyznaczyć  i usunąć zaatakowane drzewa, chroniąc tym samym następne przed zaatakowaniem. Powstałe większe luki po wyciętych drzewach zostaną szybko odnowione, aby w te miejsca powrócił las.