Asset Publisher Asset Publisher

Jesienne odnowienia – szansa na sukces

Od pewnego czasu w lasach Nadleśnictwa Brodnica wzrasta znaczenie jesiennych odnowień.

Zmiany klimatyczne stały się niezaprzeczalne. Postępujące obniżanie się poziomu wód gruntowych w całym kraju, długotrwałe susze w sezonie wegetacyjnym oraz brak pokrywy śnieżnej w okresie zimowym powodują niekorzystny bilans wodny w lasach. Jesienne sadzenie lasu jest swoistą reakcją obronną leśników, pozwalającą rozproszyć ryzyko związane z warunkami pogodowymi. Znaczenie mają tu również względy logistyczne. Przesunięcie części planowanych odnowień na okres jesienny, pozwala odciążyć nieco wiosenną kampanię odnowieniową, kiedy spiętrzenie prac jest bardzo duże. To bardzo ważne, bo prace przy sadzeniu lasu wymagają dużej dokładności i w znacznym stopniu uzależnione są od panujących warunków atmosferycznych. Dwa okresy sadzenia ułatwiają również organizację pracy zakładów usług leśnych (ZUL). Z przyrodniczego punktu widzenia sadzonki posadzone jesienią sporo zyskują. Mają czas na dostosowanie systemu korzeniowego do nowych warunków glebowych, przez co wiosną są mniej narażone na stres.

Odnowienie dębu w luce (fot. Borys Szpryngwald)

Nadleśnictwo Brodnica charakteryzuje się znacznym udziałem siedlisk lasowych (żyźniejszych) oraz urozmaiconą rzeźbą terenu, ukształtowaną niegdyś przez lodowiec. Powyższe uwarunkowania determinują sposób prowadzenia gospodarki leśnej, w tym odnowień. Tam, gdzie skład gatunkowy drzewostanu jest niezgodny z siedliskiem, prowadzona jest jego przebudowa. Przez odpowiednio prowadzone cięcia, niewłaściwy drzewostan jest stopniowo usuwany. Na jego miejsce wprowadza się młode pokolenie lasu z uwzględnieniem gatunków odpowiednich dla danego siedliska. Szczególnie istotny jest odpowiedni skład gatunkowy na siedliskach cennych, których na terenie Nadleśnictwa Brodnica jest sporo. Najliczniejsze są grądy, czyli żyzne lasy liściaste z dużym udziałem dębu, grabu oraz lipy. Jesienią na powierzchniach po rębniach złożonych sadzone są dęby, buki, graby, lipy oraz modrzewie w różnych konfiguracjach.

Odnowienia po rębniach złożonych (fot. Borys Szpryngwald)

Efekty pracy leśników widać gołym okiem. Wystarczy tylko spojrzeć z innej perspektywy, żeby przekonać się o wyjątkowym bogactwie naszych lasów. Gdzie tylko jest to możliwe, leśnicy starają się urozmaicać składy gatunkowe drzewostanów. Jest to proces złożony i długotrwały, jednak w dłuższej perspektywie z pewnością korzystny dla nas wszystkich.