Asset Publisher Asset Publisher

Harcerze pomogą leśnikom

Bartosz Bazela, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i Jerzy Gębara, komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego podpisali 27 grudnia 2018 roku porozumienie, w którym harcerze deklarują posadzenie 100 hektarów lasów na terenie zniszczonym przez nawałnicę z sierpnia 2017 roku.

Przypomnijmy, w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku huraganowe wiatry zniszczyły lub uszkodziły blisko 40 tys. hektarów lasów w całej Polsce, najwięcej w regionie kujawsko-pomorskim. Wydarzenie to przyjęło się nazywać „klęską stulecia”, gdyż skala zniszczeń rzeczywiście przekroczyła wszystkie znane z historii leśnictwa polskiego kataklizmy. W wyniku szczegółowej inwentaryzacji szkód, leśnicy kujawsko-pomorscy określili powierzchnię lasów zniszczonych całkowicie na blisko 18 tys. hektarów. Na koniec 2018 roku, po 16 miesiącach intensywnych prac, uprzątanie wiatrołomów dobiega końca i zbliża się czas wielkiej akcji odnowieniowej, która ma przywrócić las na tereny poklęskowe.

Zainteresowanie mediów tym, co się dzieje na terenie klęskowym w lasach, po początkowym szoku, dość szybko zeszło na dalszy plan. Dominuje przekonanie społeczne, że leśnicy dobrze sobie radzą, a nawet, że już uporali się z usuwaniem skutków nawałnicy. Jest w tym sporo prawdy, gdyż Lasy Państwowe, jako organizacja samofinansująca się, bez oglądania się na wsparcie z zewnątrz, np. z budżetu państwa, własnymi siłami i z własnych funduszy, ale też przy ogromnym poświęceniu pracowników nadleśnictw „klęskowych”, konsekwentnie usuwają skutki nawałnicy i już prowadzą pierwsze nasadzenia nowych lasów. Mówił o tym Bartosz Bazela – dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu podczas spotkania z Jerzym Gębarą – komendantem Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, które służyło podpisaniu przygotowanego wcześniej porozumienia o udziale harcerzy w odbudowie lasów na terenie poklęskowym.

Komendant Gębara podkreślił, że harcerze polscy sadząc symboliczne 100 hektarów lasów, pragną uczcić dwa wiekopomne wydarzenia – Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz Stulecie Powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Wartości wychowawcze, edukacyjne i patriotyczne takiego zaangażowania młodych ludzi są nie do przecenienia dla ich postawy i kształtowania poglądu na życie. Harcerstwo, skauting to nie tylko letnie wakacje w lesie czy zdobywanie kolejnych sprawności, ale – jak to bywało wielokrotnie w historii – konkretny czyn, działanie, trud i praca dla społeczeństwa i dla Polski. 

Dyrektor Bartosz Bazela zwrócił uwagę, że w nowszych dziejach Polski leśnicy wielokrotnie dawali przykład wielkiego umiłowania Ojczyzny, aż po daninę życia w walce o jej niepodległość. W stuletniej historii ruchu harcerskiego w Polsce i to środowisko ma piękną kartę patriotyzmu żeby wspomnieć choćby działalność Szarych Szeregów w okresie II wojny światowej. Zatem, wspólne inicjatywy dla uczczenia Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę są bliskie i leśnikom, i harcerzom.

W podpisanym porozumieniu określono między innymi, że 20-to osobowe harcerskie „Drużyny Leśne” pod opieką swoich wychowawców i przy nadzorze merytorycznym pracowników Lasów Państwowych, będą uczestniczyć w nasadzeniach nowych lasów już od wiosny 2019 roku, do jesieni 2021. Strony porozumienia nie wykluczają, że przy sukcesie akcji sadzenia lasu, aktywność ta może „wejść w krew” jej uczestnikom i będzie kontynuowana w kolejnych latach, w różnych regionach kraju, wszędzie, gdzie co roku Lasy Państwowe sadzą ponad 500 milionów nowych drzewek w ramach standardowych odnowień powierzchni leśnych. Efekty konsekwentnej pracy leśników w okresie powojennym są widoczne dzisiaj „gołym okiem”. Lesistość Polski w 1945 roku wynosiła niespełna 21 proc., w 2018 sięga już 30 proc.; w ciągu siedemdziesięciolecia przybyło ponad dwa mln hektarów nowych lasów.