Asset Publisher Asset Publisher

Docenili projekt zagospodarowania turystycznego

ORWLP w Bedoniu dokonał rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w sierpniu br. na „koncepcję nowej linii urządzeń turystycznego udostępniania lasu dla programu własnego LP pt. „Aktywne udostępnianie lasu” (AUL)”.

Konkurs miał charakter otwarty i mogły w nim wziąć udział osoby zatrudnione w LP oraz spoza LP.

Jury oceniło 19 prac i przyznało 3 nagrody oraz 2 wyróżnienia. Pierwszą nagrodę zdobył nasz kolega Piotr Barwik zatrudniony w Nadleśnictwie Dąbrowa. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło 7 listopada 2016 r. w OSW „Leśny" w Nadleśnictwie Solec Kujawski.

Z informacji uzyskanych z ORWLP w Bedoniu wynika, że po dokonaniu uszczegółowienia rozwiązań technicznych projektu przez zawodowego architekta, koncepcja Piotra Barwika będzie wykorzystana przy produkcji prototypów urządzeń w 2017 roku.

Laureatowi gratulujemy i życzymy praktycznego wdrożenia pracy konkursowej.