Asset Publisher Asset Publisher

Defibrylator przy Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

W celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, wszystkich osób odwiedzających biuro Dyrekcji, jak również mieszkańców Torunia i przyjezdnych, z inicjatywy dyrektora RDLP w Toruniu – Bartosza Michała Bazeli, został zakupiony Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED – Automated External Defibrillator) – urządzenie ratujące ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca.

Urządzenie to, po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego, dokonuje analizy rytmu serca i określa, czy poszkodowany wymaga wyzwolenia impulsu elektrycznego dla przywrócenia prawidłowego rytmu serca. Jest ono tak skonstruowane, iż samo analizuje kolejne etapy użycia.  Defibrylator AED przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces reanimacji poszkodowanego wydając komendy głosowe, informujące o kolejnych, niezbędnych do przeprowadzenia czynnościach. Zawsze należy pamiętać, że podczas każdej podjętej akcji ratowniczej z udziałem defibrylatora, niezbędne jest natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej pod numerem alarmowym 112 lub 999.

Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyną śmierci w Europie i w zależności od przyjętej definicji, jest rozpoznawane u: od 350 tys. do 700 tys. osób rocznie. Podczas wstępnej analizy rytmu serca w około 25–30% przypadków stwierdza się migotanie komór, jednak do chwili wykonania pierwszej analizy rytmu serca, przechodzi już w gorzej rokującą asystolię. Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa w połączeniu z defibrylacją, w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności, może pozwolić na skuteczną reanimację, a każda minuta opóźnienia defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia o 10-12%.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu dołączyła do projektu „Ratuj z Sercem”. Zaznaczyliśmy lokalizację naszego urządzenia na mapie AED, dostępnej m.in. w internecie (http://www.ratujzsercem.pl). „Ratuj z Sercem” – mapa AED, to inicjatywa tworzenia w Polsce Mapy AED, która obrazuje lokalizację automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na terenie całego kraju. Celem projektu jest propagowanie idei PAD (Public Access Defibrillation), czyli powszechnego dostępu do defibrylatorów oraz uświadamiania konieczności niesienia pierwszej pomocy osobom, których życie jest zagrożone.

Defibrylator AED został umieszczony na zewnątrz budynku Dyrekcji Lasów Państwowych przy ulicy Mickiewicza 9 w Toruniu, po to by był dostępny całodobowo dla wszystkich potrzebujących pomocy. Wskazane jest jednak, aby każda osoba, która takie urządzenie będzie chciała użyć w celu niesienia pomocy, powinna przejść podstawowe szkolenie w zakresie jego obsługi. Nie jest to skomplikowane. Urządzenie posiada ponadto prostą, ilustrowaną instrukcję użycia (zamieszczamy ją w pliku PDF do pobrania, pod artykułem).

Pracownicy Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przeszli szkolenie w zakresie obsługi defibrylatora przeprowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych.

Miejsce, gdzie defibrylator został umieszczony, jest monitorowane a szafka, która służy do jego przechowywania, wyposażona jest dodatkowo w sygnał dźwiękowy informujący o wyjęciu urządzenia; a to w celu zabezpieczenia przed kradzieżą lub zniszczeniem. Jesteśmy przekonani, iż defibrylator będzie używany wyłącznie dla ratowania ludzkiego życia.

Więcej informacji – tel. 56 65 84 374.