Aktualności

Informujemy, że z dniem 14.05.2024 rozpoczęły się na terenach leśnych nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu agrolotnicze zabiegi ratownicze przeciwko brudnicy mniszce (Lymantria monacha L.). W związku z powyższym, nadleśniczowie poszczególnych nadleśnictw wprowadzą okresowo zakaz wstępu do lasu (podstawa prawna: ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 530).

Wydarzenia

Toruńscy leśnicy powalczą w piłkę siatkową o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Toruniu.

Oferta łowiecka

Na terenie naszych Ośrodków Hodowli Zwierzyny organizujemy polowania indywidualne i zbiorowe dla myśliwych zagranicznych i krajowych.

Zarządzenia, przetargi, zamówienia

Wniosek o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji.