Asset Publisher Asset Publisher

Zwalczanie brudnicy mniszki

Wybrane fragmenty lasów sosnowych położone na terenie RDLP w Toruniu zagrożone są od nadmiernie występującej brudnicy mniszki (Lymantria monacha). Gąsienice tego motyla, których liczebność na jednym drzewie może przekraczać kilka tysięcy osobników, mogą doprowadzić w wyniku całkowitego zjedzenia igliwia do śmierci drzewostanów.

Obecnie zagrożenie od brudnicy mniszki utrzymuje się w nadleśnictwach położonych w Borach Tucholskich tj. w nadleśnictwie Dąbrowa, Osie, Trzebciny, Przymuszewo i Zamrzenica. Do zwalczania brudnicy mniszki zostanie zastosowany, przy użyciu samolotów Dromader, preparat chemiczny Dimilin 480SC. Jest to środek powszechnie stosowany od lat w Europie i Polsce na terenie sadów, pieczarkarni oraz na obszarach leśnych. Wykorzystywany jest do zwalczania szkodników pierwotnych sosny. Maksymalna (dopuszczona prawem) dawka tego środka na 1 ha lasu wynosi 0,1 l. Środek w tej dawce jest bezpieczny dla pszczół, gdyż jego szkodliwość dla tych owadów stwierdzono dopiero przy ponad dwukrotnie wyższej dawce - 0,375 l/ha. Nie jest szkodliwy dla ludzi a zalecany w etykiecie środka okres karencji dla runa leśnego wynosi 24 godziny od momentu wykonania oprysku.  

Na okres zabiegu nadleśnictwa wprowadzają okresowy zakaz wstępu do lasu w części nadleśnictwa lub na całym jego obszarze. Mapę okresowych zakazów wstępu do lasu (według całych nadleśnictw) można znaleźć tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu i miejsca zabiegu dostępne są na stronach internetowych ww. nadleśnictw. Dziękujemy za wyrozumiałość, zapraszając jednocześnie na tereny leśne nieobjęte zakazami wstępu.