Asset Publisher Asset Publisher

Zbieraliśmy dla dzieci z Syrii

Dzięki pomysłowości i determinacji opiekunów oraz uczniów ze szkoły specjalnej, dzieci z Syrii otrzymają koce i ciepłe ubrania.

25 stycznia 2018 r. do biura toruńskiej dyrekcji zawitał nietypowy orszak. To kolędnicy z Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu, którzy w ramach projektu edukacyjnego UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!” obchodzą różne toruńskie urzędy zbierając datki na szczytny cel. 

Podczas występu wokalno-recytatorskiego i przy wtórze gitary, pracownicy biura toruńskiej dyrekcji LP napełnili skarbonkę kolędników. Oprócz zbiórki pieniędzy dla potrzebujących dzieci z rejonów ogarniętych wojną, projekt ma na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby innych, kształtowanie postawy zaangażowania społecznego. 

Pod Gwiazdą Betlejemską znalazł się m.in. anioł, diabeł, bocian czy koza – wszystkie postaci konsultowane z Muzeum Etnograficznym w Toruniu pod kątem zgodności z regionalną tradycją.

Dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek przekazał komplet pomocy edukacyjnych na potrzeby szkolnej biblioteki, a także symboliczne podarunki dla każdego z kolędników, zapraszając ich ze świątecznymi pieśniami za rok.