Asset Publisher Asset Publisher

Zakazy wstępu do lasu

W związku z wystąpieniem szkód od wiatru oraz zagrożeniem zdrowia i życia ludzi, informujemy o wprowadzeniu zakazu wstępu do lasu - do odwołania - na terenie części nadleśnictw.

W celu sprawdzenia szczegółowego obszaru objętego zakazem w danych nadleśnictwach, odsyłamy do ich stron internetowych.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788)

Mapa okresowych zakazów wstępu do lasu

Alternatywnie, można odwiedzić stronę http://zakazywstepu.lasy.gov.pl/