Asset Publisher Asset Publisher

Z wizytą na terenach poklęskowych

Trwa wielkie porządkowanie lasów po ubiegłorocznej nawałnicy. Podziękowania za dotychczasową i pełną poświęcenia pracę oraz obietnicę wsparcia przywieźli leśnikom wiceminister środowiska oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Dwudniową wyjazdową naradę kierownictwa Lasów Państwowych rozpoczęła część kameralna w Ośrodku Szkoleniowym Lasów Państwowych w Solcu Kujawskim 15 maja 2018 roku. Oprócz szefa Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego, jego zastępców i naczelników  Dyrekcji Generalnej LP, udział wzięli w niej dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP z całego kraju. Honorowym gościem był Jacek Sagan, dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. Podczas narady rozmawiano o sprawach bieżących, w tym o planowanej walce z owadami zagrażającymi lasom, czy o sporze wokół Puszczy Białowieskiej i lasów birczańskich.

Drugiego dnia narady, jej uczestnicy odwiedzili Nadleśnictwo Rytel, jednostkę toruńskiej dyrekcji, która została najbardziej zniszczona ubiegłorocznymi wiatrami. Gospodarzami spotkania byli dyrektor RDLP w Toruniu Bartosz Michał Bazela oraz nadleśniczy N. Rytel Antoni Tojza. Pracowników Lasów Państwowych zaszczyciła swoją obecnością wiceminister środowiska Małgorzata Golińska, która –sama będąc leśnikiem – doskonale rozumie problemy, z jakimi na co dzień muszą zmagać się pracujący w nadleśnictwach dotkniętych kataklizmem. Na spotkaniu w sali narad zastępca dyrektora toruńskiej dyrekcji ds. gospodarki leśnej Robert Paciorek w krótkiej prezentacji przedstawił wydarzenia z 11/12 sierpnia ubiegłego roku z perspektywy leśników oraz omówił aktualny stan prac związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.

Przejazdowi samochodami terenowymi przez krajobraz – częściowo już uporządkowanych – zgliszczy, towarzyszyły gorące dyskusje leśników dotyczące skali zniszczeń i sposobów zagospodarowania powierzchni poklęskowej. Na jednym z przystanków dyrektor Andrzej Konieczny, wzruszony obrazem zdewastowanych lasów, podziękował zebranej załodze Nadleśnictwa Rytel za ogromną pracę. Dość powiedzieć, że ilość pozyskiwanego w tej jednostce surowca drzewnego w ciągu jednego miesiąca odpowiada rocznemu etatowi cięć określonego planem urządzenia lasu i wykonywanego w ramach prowadzonej zrównoważonej gospodarki leśnej. Z pozyskaniem, zrywką, ewidencjonowaniem, sprzedażą i wywozem ogromnej ilości drewna muszą się mierzyć pracownicy tej jednostce. Dobre słowo dyrektor generalny skierował do wszystkich pracowników pozostałych nadleśnictw klęskowych, zapewniając jednocześnie o swoim pełnym wsparciu w zakresie zgłoszonych przez nie potrzeb technicznych, finansowych oraz etatowych.

Zgromadzeni leśnicy „pierwszej linii frontu”, którzy na co dzień nie mają takiej okazji, rozmawiali z dyrektorem Koniecznym o swojej pracy.  Mówili m.in. o dziesiątkach godzin odbiórek i wywozów drewna, zaległych urlopach, późnym powrocie do swoich domów i rodzin oraz ciągłych naprawach samochodów terenowych. Minister Małgorzata Golińska wyraziła pełne zrozumienie dla tej tytanicznej pracy, zdając sobie sprawę z tego, że nierzadko odbywa się ona kosztem życia rodzinnego.

Na kolejnym przystanku, zlokalizowanym na terenie sąsiadującego Nadleśnictwa Czersk, zastępca nadleśniczego Leszek Pultyn, zaprezentował jeden z wykorzystywanych w nadleśnictwie sposobów przygotowania powierzchni leśnej do sadzenia. Tutaj wywiązała się dyskusja dotycząca najwłaściwszych – tanich, skutecznych i naśladujących naturalne procesy – sposobów odnowienia olbrzymich areałów, gdzie drzewostany przestały istnieć.

Po powrocie do siedziby Nadleśnictwa Rytel, odbyło się spotkanie z samorządowcami, którzy dziękując leśnikom za lata dobrej współpracy, prosili o wsparcie w zakresie utrzymania oraz remontów dróg gminnych i powiatowych, od miesięcy niezwykle mocno obciążonych transportem drewna poklęskowego. Obecni byli też nadleśniczowie najbardziej dotkniętych żywiołem pobliskich nadleśnictw. Dyrektor Konieczny prosił o zrozumienie, że pewne zadania przez Lasy Państwowe są realizowane priorytetowo, jednak organizacja rozumie potrzebę współdziałania z samorządami w zakresie naprawy dróg. Wraz z dyrektorem Bazelą zapewnili starostę tucholskiego, chojnickiego oraz wójtów, że Lasy Państwowe w ubiegłym roku wydatkowały w samych tylko klęskowych nadleśnictwach toruńskiej dyrekcji LP kwotę 5,1 mln zł na budowę i utrzymanie dróg z samorządami, a rozmiar planowanego wsparcia w roku 2018 to 9,1 mln zł.

Uprzątanie wiatrołomów stoi na półmetku. Przed leśnikami jednak jeszcze jedno wielkie wyzwanie – odnowienie zniszczonych drzewostanów. Narada wyjazdowa kierownictwa Lasów Państwowych stanowiła dobrą okazję do przekazania przez miejscowych leśników i przedstawicieli lokalnej społeczności wszelkich trosk oraz problemów, z którymi muszą się zmagać na co dzień.