Asset Publisher Asset Publisher

W ślad za huraganem – 5 rocznica „klęski stulecia”

Każdego roku zarówno silne wiatry, jak i pozostałe żywioły są przyczyną strat przyrodniczych i gospodarczych w polskich lasach powodując klęski żywiołowe. Niekiedy skala zjawiska jest tak potężna, że wymaga nadzwyczajnej mobilizacji i długotrwałego zaangażowania leśników w likwidację zniszczeń i odbudowę lasów. Taka sytuacja wystąpiła w Polsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.

Huraganowe wiatry, wiejące z prędkością ponad 150 km/h uszkodziły ok. 80 tys. ha lasów w pasie
od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze aż do wybrzeża Bałtyku. Wydarzenie to przeszło do historii polskich lasów pod nazwą „klęska stulecia”. Huragan ten wyrządził bezprecedensowe w niemalże wówczas 93-letniej historii Lasów Państwowych szkody.

W ciągu zaledwie kilku miesięcy leśnicy wykonali ogromną pracę przygotowując koncepcję
i harmonogram przywrócenia lasów na terenach poklęskowych. Szczegółowa analiza siedlisk pozwoliła na precyzyjne zaplanowanie zbioru nasion, wysiewów w szkółkach leśnych i „produkcji” ponad 137 milionów sadzonek kilkudziesięciu gatunków drzew i krzewów leśnych. Pomimo wspólnego mianownika, jakim jest huragan – sprawca zniszczenia drzewostanów, każde z nadleśnictw klęskowych RDLP w Toruniu musiało się zmierzyć ze specyfiką zaistniałej sytuacji na zarządzanym obszarze.

W 2018 r., gdy jeszcze trwały intensywne prace przy uprzątaniu skutków klęski, leśnicy posadzili ponad 2 tys. hektarów nowych lasów na terenie poklęskowym.

W 2019 r. zaplanowano odnowienie ok. 4 tys. hektarów, a kolejne tysiące hektarów – sukcesywnie
do 2024 r., kiedy nowe lasy pokryją cały obszar blisko 18 tys. hektarów dotkniętych skutkami nawałnicy.

Rozmiar i złożoność przeprowadzonych dotychczas prac był możliwy dzięki skuteczności funkcjonowania organizacji jako systemu, jakim są Lasy Państwowe. Na szczególne podkreślenie zasługuje niezwykle sprawne tworzenie procedur postępowania i podejmowanie odważnych decyzji. Kreatywność i zaangażowanie pracowników nadleśnictw klęskowych, identyfikujących
się z realizowanymi celami, dysponujących przy tym nowoczesnymi narzędziami pracy, przełożyły
się na efektywność realizacji zadań. Równocześnie, istotnym i godnym uznania zjawiskiem była
i jest determinacja oraz poświęcenie załóg nadleśnictw nastawionych na sprostanie wyzwaniom, które z dnia na dzień stały się ich udziałem.

Gdy nazajutrz po dramatycznej nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku okazało się, że na ogromnym obszarze Polski przestał istnieć las, pokazywano i opisywano zgliszcza połamanych i powyrywanych
z korzeniami drzew, z krótkim komentarzem - tu BYŁ LAS.

Po upływie kilku lat od tamtych wydarzeń, gdy zniszczenia już usunięto, a nasadzenia nowych lasów znacznie przekroczyły półmetek, możemy śmiało powiedzieć, że LAS znowu tu JEST.

 

Z okazji 5 Rocznicy huraganu 100-lecia Nadleśnictwo Rytel wraz z Gminą Czersk zorganizowały konferencję, której hasłem przewodnim było #wŚladZaHuraganem.

W konferencji wziął udział Pan Edward Siarka Sekretarz Stanu ds. Leśnictwa i Łowiectwa
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który na koniec złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym dwie tragicznie zmarłe Harcerki podczas obozu harcerskiego w Suszku. Obecni byli również leśnicy, również samorządowcy, przedstawiciele instytucji związanych ze środowiskiem przyrodniczym, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Policji, a także Harcerzy i Skautów oraz przedstawiciele świata nauki i sztuki.

Konferencja była okazją do wspomnień, podsumowań  i podziękowań, jak również do wspólnych wniosków na przyszłość.