Asset Publisher Asset Publisher

N. Gołąbki: W 80. rocznicę sowieckiej napaści

17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej, realizując ustalenia tajnego protokołu paktu Ribbentrop - Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch zbrodniczych totalitaryzmów był IV rozbiór osamotnionej Polski. Sowiecka napaść była realizacją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR Mołotowa. Jego integralną był tajny protokół dodatkowy, którego drugi punkt dotyczył podziału Polski na linii Narwi, Wisły i Sanu.

Wielu rodaków przetrwało w patriotycznej postawie, ich nazwiska wymienia się dziś na chwałę polskiego ruchu oporu. Należy do nich m.in. Henryk Ostojski leśniczy z Głęboczka (1894-1987). Jako szef wywiadu i kontrwywiadu Samodzielnego Oddziału AK Obwodu Pałuki 315 - pseudonim „Borsuk”, oddał nieocenione zasługi. Będąc czynnym zawodowo leśnikiem miał dostęp do wielu informacji, dysponował konspiracyjnym lokalem, które wykorzystywano w walce z okupantem.

Pamięci bohaterów Armii Krajowej dnia 17 września 1994 roku poświęcony został pomnik z pamiątkową tablicą przed budynkiem Nadleśnictwa Gołąbki. Fundowany przez społeczeństwo regionu, zbudowany dzięki zabiegom Społecznego Komitetu Uczczenia Pamięci Samodzielnego Oddziału AK Obwodu Pałuk 315. Okazały obelisk dumnie świadczy o historii bohaterów tej ziemi. Na jego czole przytwierdzono okolicznościową tablicę z napisem - „Żołnierzom Samodzielnego Oddzielnego Oddziału Armii Krajowej Obwodu Pałuk 315. Partyzantom lasów Nadleśnictwa Gołąbki i współdziałającym z nimi mieszkańcom - w hołdzie Rodacy”. We wtorek 17 września, w 80. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, odbyła się uroczystośc pod pomnikiem żołnierzy AK w Gołąbkach. Równolegle święcono jubileusz 29 lecia odrodzenia się Światowego Związku Żołnierzy AK. Na skwerze obok siedziby Nadleśnictwa, w sąsiedztwie kamienia z pamiątkową tablicą, zebrała się spora rzesza uczestników.

Na początek uroczystości gospodarze spotkania przedstawili tło historyczne wydarzeń z 1939 roku. Przypomniano gehennę polskiego żołnierza walczącego na dwa fronty, daninę krwi i ogrom strat materialnych.

Przybyłych gości, pracowników i mieszkańców regionu przywitał Walenty Szymczak - Zastępca Nadleśniczego. Pośród oficjeli uhonorował posła Ziemi Bydgoskiej - Bartosza Kownackiego, starostę Żnińskiegi - Zbigniewa Jaszczuka, wójta Gminy Rogowo - Tomasza Michalczaka, radnych, pracowników lokalnych samorządów, funkcjonariiszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawicieli placówek szkolnych z dyrektorem Szkoły Podstrawowej w Gościeszynie - p. Zbigniewem Jodełko na czele oraz innych instytucji i zakładów.

Pośród dychownych przywitani byli, ks. kanonik Franciszka Misiewicza b. proboszcza parafii w Wencji oraz proboszcz Parafi w Gościeszynie - ks. Henryka Sawińskiego, który następnie odprawił polową mszę św. Liturgia sprawowana była za cały Kościół, wiernych i wszystkich zebranych. Kapłan zanosił dziękczynne intencje. Podczas kazania ks. Proboszcz podkreślił ofiarność polskich żołnierzy, polecając ich zasługi i pamięć młodszym pokoleniom.

Następnie głos zabrał współgospodarz uroczystości - Pan Franciszek Szafrański, Prezes Żnińskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK, który kontynuował dalszą część uroczystości. Towarzyszyli mu członkowie ŚZŻAK, mieszkańcy regionu. Po eucharystii delegacje udadały się pod pomnik, w szyku stanęły poczty sztandarowe, za nimi zaproszeni goście, pracownicy Nadleśnictwa i mieszkańcy regionu. Pan Prezes podkreślił pełne ofiar zrywy niepodległościowe i losy bojowników o niepodległość. Nawiązując do czasów współczesnych, mówił o odbudowie wolnej ojczyzny, o związanych z tym okresem wydarzeniach.

Rangę wydarzenia podkreślał udział 10 pocztów sztandarowych, w tym reprezentujące Nadleśnictwo Gołąbki, Inspektorat AK w Gnieźnie, Komendę Powiatową PSP w Żninie, Urząd Miasta w Żninie, Zespół Szkół Społecznych "Trójka" w Żninie, Zespół Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Żninie, Zespół Szkół Technicznych w Żninie, Szkołę Podstawową nr 2 w Żninie, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gościeszynie, Szkołę Podstawową im. K. Janickiego w Januszkowie.

Następnie delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty i wiązanki, zapaliły znicze, pomnik został przybrany kolorowymi wieńcami i biało - czerwonymi szarfami. Honorową wartę przy pomniku zaciągnęły harcerki z ZHP "Pałuki" w Żninie.

Na koniec Prezes H. Szafrański oraz Zastępca Nadleśniczego - Walenty Szymczak podziękowali wszystkim za udział. Do zebranych skierowali słowa wdzięczności za patriotyczną manifestację. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości odbyło się spotkanie uczestników, członków ŚZŻAK i zaproszonych gości z młodzieżą szkolną, harcerzami i pracownikami Nadleśnictwa Gołąbki.

Zwłaszcza cenny był udział uczniów, młodych członków pocztów sztandarowych, zainteresowanych wojennymi losami leśników i mieszkańców regionu. Mogli się przekonać, że podobne uroczystości są okazją do poznania historycznej prawdy.

Przekazywane w ten sposób postawy i wiedza o tych wydarzeniach są cenną nauką dla młodych Polaków. Przy kawie i ciastkach nawiązywały się przyjazne relacje, młodzież z zainteresowaniem wysłuchiwała wspomnień i opowieści weteranów.

JP