Asset Publisher Asset Publisher

Region 6 lat po nawałnicy w 2017 r.

08 maja br. w Nadleśnictwie Tuchola miała miejsce konferencja plenerowa pn. "Region 6 lat po nawałnicy w 2017 roku - podsumowanie rządowego wsparcia, działań służb mundurowych i samorządów".

Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski przypomniał zebranym, że to, co wydarzyło się w nocy 11/12 sierpnia 2017 roku, było czymś do tej pory niespotykanym. W efekcie tego kataklizmu dotkniętych zostało 5,5 tys. rodzin, zniszczeniu uległo 0,5 tys. budynków, w tym 4,8 tys. budynków mieszkalnych, zablokowane zostały drogi, zerwane linie energetyczne, a łączność telefonii komórkowej nie funkcjonowała.

Za trud włożony w przywrócenie dostaw energii elektrycznej Wojewoda podziękował pracownikom Enea Operator Sp. z. o. o, a także wojsku i strażakom. Wspomniał także o leśnikach, którzy pomagali pracownikom energetyki na terenach leśnych. Aby szybko i sprawnie odbudować utracone mienie i odzyskać dostępność do mediów, Rząd przekazał lokalnym samorządom oraz mieszkańcom kwotę przeszło 300 mln zł.

Ostatnim elementem odbudowy po huraganie, trwającym najdłużej są  lasy. W bieżącym roku zostanie odnowione ostatnie ok. 500 ha lasów. Jarosław Molendowski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przypomniał, że w ciągu jednej nocy zostało zniszczone aż 18 tys. ha lasów regionu spośród 80 tys. ha lasów w całym kraju. Huragan powalił lub połamał drzewa o łącznej miąższości 6,5 mln m3. Aby odtworzyć drzewostany w regionie, leśnicy posadzili 137 mln drzew - sosen, dębów, buków, lip i wielu innych gatunków.

Takiej tragedii żaden z leśników nie pamięta i z taką katastrofą się nie spotkał. Musieliśmy przywrócić przejezdność dróg, oszacować skalę zniszczeń, zabezpieczyć przed ewentualnym pożarem powalone drzewa, ale przede wszystkim musieliśmy zadbać o bezpieczeństwo ludzi na tym obszarze.

To niespotykane do tej pory zdarzenie stało się dla leśników wielkim wyzwaniem, ale także okazją do zmiany drzewostanów złożonych z sosen na takie, których skład gatunkowy jest bardziej urozmaicony, a one same bardziej odporne na działanie niekorzystnych czynników. Wszystkim wyzwaniom sprostaliśmy!

Dzisiaj wspominając to, co zmieniło nas i otaczającą nas rzeczywistość, wszyscy uczestnicy konferencji wspólnie posadzili młody las. W pracach uczestniczyli obok leśników, samorządowców, strażaków, druhowów i przedstawicieli innych służb, także uczniowie Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi.


W konferencji udział wzięli m.in.:
Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Jarosław Molendowski - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
st. bryg. Robert Wiśniewski - Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
Mariusz Pliszka Dyrektor Regionu Dystrybucji Chojnice - Enea operator sp. z o.o.
Rafał Rewoliński - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.