Asset Publisher Asset Publisher

Podsumowaliśmy rok

Podsumowanie mijającego roku oraz docenienie pracy wyróżniających się pracowników były głównymi punktami grudniowej narady nadleśniczych.

W spotkaniu, które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Ośrodku Szkoleniowym w Solcu Kujawskim wzięło udział kierownictwo RDLP w Toruniu, naczelnicy, nadleśniczowie oraz wyróżnieni pracownicy, kapelani oraz współpracownicy leśników, a także przedstawiciele związków zawodowych. Gośćmi honorowymi byli Mikołaj Bogdanowicz – wojewoda kujawsko-pomorski oraz Piotr Całbecki – marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Dyrektor Janusz Kaczmarek, w swojej prezentacji, scharakteryzował działalność Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu w 2016 roku, uwypuklając prowadzone przez nadleśnictwa inwestycje. Omówił również aktualną sytuację związaną ze sprzedażą drewna, odbywającą się według nowych zasad. Na koniec wystąpienia, dyrektor podziękował leśnikom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz lasów regionu. Była to okazja do wręczenia nagród specjalnych dyrektora wyróżniającym się pracownikom nadleśnictw i biura toruńskiej dyrekcji.

Zarówno wojewoda Bogdanowicz, jak i marszałek Całbecki przekazali leśnikom ciepłe świąteczne i noworoczne życzenia, dziękując za dobrą współpracę. Po naradzie odbyło się także spotkanie opłatkowe, podczas którego ks. Wojciech Frątczak – kapelan leśników diecezji włocławskiej – wygłosił okolicznościową homilię. Leśnicy podzielili się opłatkiem i – przy pachnącej lasem choince – nagrali krótki film z życzeniami skierowanymi do mieszkańców regionu.