Asset Publisher Asset Publisher

Ostrożnie z ogniem

Od początku czerwca notujemy bardzo wysokie temperatury powietrza, a także niebezpieczne pożary w lasach!

Aktualne warunki pogodowe, tj. wyskoka temperatura powietrza, niska wilgotność ściółki oraz wiatr o zmiennym kierunku, sprzyjają rozprzestrzenianiu się pożarów. Należy podkreślić, że pożary w zdecydowanej większości powoduje człowiek.

4 czerwca br. na terenie Nadleśnictwa Toruń w wyniku pożaru zostało zniszczone ponad 2 ha młodników, a na terenie Nadleśnictwa Włocławek ktoś prawdopodobnie podpalił las w 4 różnych miejscach. Następnego dnia pożar został zainicjowany w okolicach Barbarki, niedaleko Torunia.

We wszystkich tych przypadkach niezbędne były działania służb ratowniczo-gaśniczych, a także samolotu i śmigłowca, którym dysponują leśnicy. Pożary powodują nie tylko zaangażowanie służb i wysokie koszty akcji, ale przede wszystkim mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi!

Dlatego bardzo prosimy o rozsądne zachowanie w lesie i w jego pobliżu. Przepisy wyraźnie zabraniają przez cały rok używania otwartego ognia na terenach leśnych oraz do 100 m od lasu. Zapraszamy wszystkich do lasu, ale prosimy o czujność. Każdy z nas może, a nawet powinien alarmować, jeśli widzi zagrożenie - to może byc pożar w lesie albo wydające się nam dziwne zachowanie innych ludzi. Pamietajmy, że od lat 9 na 10 pożarów lasu powodują niestety ludzie. Należy w takiej sytuacji zadzwonić do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego nadleśnictwa (jesli znamy numer telefonu) lub po prostu do Państwowej Straży Pożarnej na numer alarmowy 112! Ważne, aby reagować! Las jest naszym wspólnym dobrem, a życie ludzkie bezcenne.