Asset Publisher Asset Publisher

Oferta sprzedaży polowań w OHZ LP na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w sezonie łowieckim 2024/2025

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, zaprasza biura polowań do udziału w postępowaniu przetargowym na sprzedaż polowań indywidualnych i zbiorowych na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny będących w zarządzie Nadleśnictw: Dąbrowa, Zamrzenica, Lutówko, Runowo, Różanna i Brodnica.

Polowania realizowane będą za pośrednictwem Biur Polowań Ośrodków Hodowli Zwierzyny (OHZ) przy w/w Nadleśnictwach. W ofercie znajduje się profesjonalna organizacja polowań indywidualnych i zbiorowych.

Zapraszamy do współpracy i składania swoich ofert!!!

Szczegóły opisane są w poniższych załącznikach.

DARZ BÓR !

1. Ogłoszenie o sprzedaży polowań w sezonie łowieckim 2024/2025

2. Wzór umowy sprzedaży usług turystycznych (polowań) oraz trofeów i skór upolowanej zwierzyny

3. Oferta ilościowa zwierzyny z podziałem na gatunki i płeć na sezon łowiecki 2024/2025

4. Wzór oferty cenowej za organizację polowań i trofea z zastrzeżeniem minimalnej wartości stawki bazowej – 200 zł brutto

5. Formularz ofertowy

6. Aktywny arkusz Excel do oferty cenowej za organizację polowań i trofea (kalkulator) na potrzeby obliczenia oferowanej stawki z zastrzeżeniem minimalnej wartości stawki bazowej – 200 zł brutto/pkt.