Asset Publisher Asset Publisher

️️O OCHRONIE LASÓW PRZED POŻARAMI I SZKODNICTWIE LEŚNYM ROZMAWIALIŚMY Z NASZYMI PARTNERAMI

Zagrożenia dla lasu, które mogą powodować ludzie, były przedmiotem naszych rozmów z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Zwykle raz w roku, przed sezonem pożarowym, organizowana jest tzw. narada koordynacyjna służb, na którą zapraszani są przedstawiciele służb na co dzień współpracujących z leśnikami. Płaszczyzny takiej współpracy to głównie ochrona przeciwpożarowa lasów oraz szkodnictwo leśne.
 
Uczestnictwo Przedstawicieli Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Prokuratury, Lotnictwa,st.bryg. Sławomir Herbowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu podziękował za dotychczasową współpracę i podkreślił wagę wspólnych ćwiczeń strażaków i leśników, które podnoszą gotowość operacyjną. Państwowej Straży Łowieckiej, Służb związanych z zarządzaniem kryzysowym, Wojska, a także instytucji związanych z szeroko pojętą ochroną przyrody, pozwala na podejmowanie tematów trudnych i wielopłaszczyznowych.
 
Narada była również okazją do podsumowania działalności w ubiegłym roku oraz określenia zamierzeń na bieżący. W 2020 roku odnotowaliśmy:
  • 151 pożarów lasu na terenie lasów państwowych i 11 na terenie lasów prywatnych;
  • 10 ha - tyle wyniosła łączna powierzchnia pożarów lasu na terenie RDLP w Toruniu;
  • 0,07 ha - średnia powierzchnia jednego pożaru lasu - to najlepszy wynik w kraju wśród regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych;
  • najczęstsze przypadki szkodnictwa leśnego to: kradzieże drewna, uszkodzenie mienia LP, kłusownictwo;
  • pouczenia i mandaty karne najliczniej Straż Leśna wystawiła za bezprawne korzystanie z lasu (zwykle jest to wjazd pojazdem silnikowym po drogach nieudostępnionych dla ruchu kołowego).

 

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom narady za obecność on line i głos w dyskusji. Życzymy wszystkim Służbom i sobie, aby 2021 rok przyniósł wyłącznie wspólne ćwiczenia i działania prewencyjne.