Asset Publisher Asset Publisher

N. Jamy: Gniazdo niepodległości

Nadleśnictwo Jamy uczciło setną rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości sadząc 100 dębów na „gnieździe niepodległości”.  Słowo gniazdo nawiązuje jednocześnie i do leśnej nazwy terenu obsadzonego nowymi sadzonkami i do miejsca wylęgu ptaków – w szczególności orła białego.

Do wspólnego przedsięwzięcia nadleśnictwo zaprosiło przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Urzędu Marszałkowskiego,  urzędów gmin, starostw powiatowych, policji, straży pożarnej, wojska oraz szkół i duchowieństwo.

Zaproszeni goście oraz pracownicy Nadleśnictwa Jamy w dniu 15 maja br. posadzili sto dębów na stu lecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską w ramach akcji „Niepodległa” i tym samym wpisali się w ogólnopolską akcję upamiętnienia ludzi i wydarzeń z roku 1918.  W ramach tej akcji wydarzenia zostały zainicjowane podpisaniem porozumienia Dyrektora RDLP w Toruniu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Owocem tego porozumienia są tablice okolicznościowe i jedna z nich została uroczyście odsłonięta podczas uroczystości.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia nadleśniczego Dawida Kikulskiego, który po przywitaniu gości wygłosił krótką przemowę o wydarzeniach minionego wieku i najważniejszych aspektach utraty jaki i odzyskaniu niepodległości przez Polskę.

Z racji tak szerokiego wachlarza uczestników niezbędne stało się merytoryczne przygotowanie do sadzenia drzew. Instruktarz sadzenia przeprowadził zastępca nadleśniczego Stanisław Miłkowski oraz inżynier nadzoru Krzysztof Pilewski. Była to również dobra sposobność do przedstawienia nowych technologii w leśnictwie, gdyż przybliżyliśmy możliwość stosowania hydrożelu. Wspólna praca z leśnikami to również okoliczność, w której zaproszeni goście mogli bliżej zapoznać się ze specyfiką pracy leśnika.

Praca tak szybko posuwała się na przód, że udało się posadzić większą ilość drzew, które były przygotowane do wypełnienia przestrzeni gniazda. Można nawet rzec, że zabrakło sadzonek w porównaniu do zapału uczestników akcji.

Oprócz treści patriotycznych, które niosło ze sobą to spotkanie w sposób naturalny wplotły się treści edukacyjne. Znakomita większość gości oraz młodzieży była bardzo zainteresowana prowadzeniem gospodarki leśnej. Padały pytania o wybór miejsca sadzenia pod poszczególne gatunki drzew i krzewów, znaczenie jakości i techniki sadzenia czy też pielęgnacji roślin. Leśnicy naszego nadleśnictwa dzielili się posiadaną wiedzą i umiejętnościami, tym samym krzewili wiedzę o polskim leśnictwie.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali nadleśniczy Dawid Kikulski i Janusz Wojciechowski Dyrektor Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu. Całość naszej pracy uświęcił Słowem Bożym proboszcz lokalnej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wielkich Łunawach ks. Krzysztof Andrzej Górski. Zaproszeni goście i oficjele w indywidualnych wystąpieniach odnieśli się do historii Polski oraz w duch patriotycznym do jej przyszłości życząc wszystkim zgromadzonym wszelkiej pomyślności.

Okazją do dyskusji i kameralnych rozmów był wspólny posiłek, przy którym pogłębiliśmy więzi łączące nas z lokalną ludnością i służbami.

Każdy z uczestników mógł zostawić ślad swojej obecności w księdze pamiątkowej założonej na tą okoliczność. Mamy nadzieję, że w przyszłości zapełnimy jej karty dalszą treścią.

Tekst: Dawid Kikulski
Zdjęcia: Krzysztof Synakiewicz