Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Brodnica ma swój sztandar

Decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w uznaniu za zasługi dla polskiego leśnictwa, został nadany sztandar Nadleśnictwu Brodnica. Uroczystości odbyły się w Brodnicy 14 czerwca br.

Akt nadania sztandaru, podpisany przez dyrektora Bartosza Michała Bazelę głosi: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu nadaje Sztandar Nadleśnictwa Brodnica. Sztandar jako symbol godności, honoru i wyznawanych wartości buduje poczucie przynależności. Jest znakiem, który jednoczy pracowników w służbie Lasom Państwowym i społeczeństwu. Ufundowany przez ludzi związanych zawodowo z lasem oraz zaprzyjaźnionych z Nadleśnictwem Brodnica. Niech ten sztandar będzie świadkiem Waszych sukcesów, oparciem w chwilach zwątpienia oraz zobowiązaniem do godnego wypełniania obowiązków w służbie Lasom.

 

W piątek 14 czerwca 2019 r., w kościele p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy, Mszą św. celebrowaną przez ks. kanonika Gabriela Aronowskiego, Kapelana Leśników i Myśliwych, rozpoczęły się uroczystości poświęcenia i nadania sztandaru Nadleśnictwu Brodnica. Było to święto całej załogi Nadleśnictwa Brodnica, zarówno obecnie pracujących, jak i pracowników emerytowanych. Uroczystość stanowiła ukoronowanie pracy w służbie polskim lasom. W ceremonii licznie uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Lasów Państwowych, straży pożarnej, policji, wojska, szkół, kół łowieckich wraz z wystawionymi pocztami sztandarowymi. W liturgii Mszy św. czynnie uczestniczyli pracownicy Nadleśnictwa Brodnica, a oprawę muzyczna zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych z Tucholi pod batutą Mirosława Pałczyńskiego, a także zespół muzyki myśliwskiej „Hubertus” z Kwidzyna.

 

Po poświeceniu sztandaru dalsze uroczystości odbywały się w Brodnickim Domu Kultury. Gości przywitał nadleśniczy Grzegorz Karolak, który przybliżył zebranym historię Nadleśnictwa Brodnica. Dalej głos zabrał inżynier nadzoru Roman Pytlasiński – przewodniczący Komitetu Społecznego ds. Ufundowania Sztandaru, który przedstawił cały  proces realizacji od pomysłu ufundowania sztandaru do dnia jego poświęcenia i nadania. Następnie dokonano aktu bicia gwoździ, mającego na celu uhonorowanie fundatorów.

 

Kolejnym etapem uroczystości było przekazanie sztandaru przez Bartosza Michała Bazelę, dyrektora RDLP w Toruniu, na ręce nadleśniczego Nadleśnictwa Brodnica. Nadleśniczy złożył uroczystą przysięgę  i zaprezentował zebranym chorągiew. Nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Zamieszczamy fragment wystąpienia Krzysztofa Jasienieckiego, przewodniczącego Regionu Pomorskiego Związku Leśników Polskich Rzeczypospolitej Polskiej: Nadanie i przyjęcie sztandaru - to taki akt, który wynika z pragnienia uwieńczenia oraz zachowania osiągnięć  i sukcesów,  jedności i dobrej współpracy załogi. Sztandar  powinien upamiętniać i utrwalać to, co najlepsze, zwracać naszą uwagę na przedsięwzięcia, które nam się udały, z których możemy być i jesteśmy dumni! Powinien sprawiać,  byśmy my -  tworzący zespół ludzi, mających ten sam cel, jakim jest zachowanie piękna i bogactwa brodnickich lasów - umieli odnajdywać i doceniać w sobie wzajemnie to, co wartościowe oraz głośno to podkreślać i przekładać na jeszcze lepszą współpracę. Kolejne zaś pokolenia, które ten sztandar  przejmą i będą się wokół niego skupiały, te osiągnięcia,  chlubne wydarzenia,  cenne doświadczenia,  nasze zasady,  tradycje  i dobre relacje – będą sobie przypominały i z dumą je kontynuowały!

 

Na koniec uroczystości głos zabrał nadleśniczy Grzegorz Karolak, który podziękował gościom za ich obecność i ciepłe słowa kierowane pod adresem leśników. Podziękował również pracownikom Nadleśnictwa Brodnica za pracę i zaangażowanie w przygotowanie świątecznego wydarzenia. Wszyscy obecni na uroczystości otrzymali pamiątkowe statuetki.