Asset Publisher Asset Publisher

NA RATUNEK CISOM!

Leśnicy z Nadleśnictwa Zamrzenica stają w obronie Cisów Staropolskich z terenu rezerwatu przyrody im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie. Starym drzewom zagrażają jelenie, które upodobały sobie właśnie to miejsce do żerowania.

Rezerwat Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego jest najstarszym rezerwatem przyrody w Polsce i drugim pod tym względem w Europie. W roku 2017 minęło 190 lat od chwili jego założenia. Jest to największy rezerwat cisa w Polsce. Znajduje sie tam 3559 okazów (według inwentaryzacji z roku 1991) w tym wiele kilkusetletnich. Położony jest na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica, w bliskim sąsiedztwie jeziora Mukrz.

Leśnicy podczas wizji lokalnej stwierdzili liczne uszkodzenia chronionych w rezerwacie drzew. Znacznym uszkodzeniom uległy podlegające ochronie stare cisy, które od pewnego czasu upodobały sobie jelenie. Szkody w niektórych przypadkach są tak duże, że mogą doprowadzić do obumarcia drzew.

Zjawisko spałowania – czyli obgryzania warstwy kory z drzew – w przypadku cisów jest dość rzadkie. Oczywiście zdarzały się pojedyncze przypadki spałowania na tym terenie, ale nigdy na taka skalę – mówi Krzysztof Glazik (leśniczy Leśnictwa Rykowisko).

Warto też wspomnieć, że cis choć jest rośliną trującą to jednak niektóre zwierzęta potrafią korzystać z niego jak z innych, zupełnie bezpiecznych gatunków. Najwięcej toksyn znajduje się w jego nasionach i igłach. 

Łącznie na terenie całego rezerwatu odnotowano uszkodzenia w postaci zdartej kory na około 60 chronionych drzewach.

Leśniczy z leśnictwa, na terenie którego położony jest rezerwat, pierwszy zauważył zjawisko wzmożonego zgryzania kory przez jeleniowate. Poinformował Nadleśnictwo, które za pozwoleniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska podjęło niezbędne działania.

Po uzyskaniu zgody z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska udało nam się wypłoszyć jelenie. Mamy nadzieję, że nie będzie dochodziło do dalszych uszkodzeń cennych okazów drzew - mówi Nadleśniczy Sebastian Nowak.

Po wspólnej wizji lokalnej pracowników Nadleśnictwa Zamrzenica, przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, ustalono konieczność budowy nowego ogrodzenia zabezpieczającego stanowisko cisów. Wyższe ogrodzenie zapobiegnie w przyszłości przedostawaniu się jeleni na teren rezerwatu. Jednocześnie uszkodzone drzewa zabezpieczono specjalną pastą, która chroni przed wnikaniem szkodliwych grzybów do wnętrza rośliny.

Projekt jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.